Nytt

Det var naturligvis ikke ukjent at afrikanske migranter ble solgt som slaver i Libya, til dét var vitnesbyrdene for mange. Og for fleres vedkommende er det som skjer på den andre siden av Middelhavet, ikke nødvendigvis helt annerledes – noe Fabrizio Gatti dokumenterte for elleve år siden med sin berømte reportasje fra søritalienske tomatplantasjer.

Likevel er det et scoop når CNN skaffer levende bilder av et slavemarked i det nordafrikanske landet:

Det er ikke så godt å si hva som gjør størst inntrykk med reportasjen, selve handelen eller intervjuet med en tidligere slave – kanskje det siste.

Mannen omtalt som Victory gråter for åpent kamera når han snakker om den forestående deportasjonen tilbake til sitt hjemland Nigeria. Han skulle så gjerne ha kommet frem til Europa, slik flere av hans reisekamerater har klart, men han er i det minste ikke blitt drept, en vanskjebne som er blitt andre til del.

Intervjuet viser hvilket ekstremt brutalt og hasardiøst veddemål mennesker sør for Sahara er villige til å inngå. Den 21 år gamle Victory er nedslått fordi han har brukt opp morens og sine egne sparepenger i forsøket på å komme seg til Europa. Nå rykker han tilbake til start, uten å ha oppnådd noe annet enn å ha kastet bort pengene.


Stillbilde: CNN/YouTube.

Hundretusener av andre er rede til å gjøre det samme forsøket, som for manges vedkommende vil ende med den samme tragedien.

For den bløthjertede er den instinktive reaksjonen kanskje at Victorys anstrengelser burde ha vært belønnet med en lykkelig slutt. Men hvorfor skal akkurat han lykkes med å ta et ekstremt velstandssprang?

Det bor nesten 200 millioner mennesker i Nigeria, et antall som forventes å øke raskt til det dobbelte. Victory hadde utvilsomt flere ressurser enn en gjennomsnittlig landsmann, som ikke har muligheten til å gjøre det samme forsøket. Hvorfor kunne han ikke ha blitt igjen og gjort sitt beste for familien på hjemstedet?

Stilt overfor flere hundre millioner mennesker med den samme ekstreme gambler-mentaliteten, har ikke Europa noe valg: Håpet om at veddemålet lykkes må bringes til opphør. Alternativet er at Europa utsletter seg selv.

Mediene som omtaler CNNs reportasje, dveler ikke ved denne risikoviljen, som kan få en til å miste pusten. Folk får ingen forståelse av det vanvittige i anstrengelsene og hasardspillet som gjøres for å komme seg på innsiden av våre samfunn. Fenomenet er fremfor alt en trussel.