Politiet og påtalemyndigheten i Venezia har i samarbeid med flere andre lands myndigheter langt på vei rullet opp en internasjonal organisasjon av menneskesmuglere med hovedbase i de kurdiske områdene av Irak og med nettverk over halve Europa. Organisasjonens spesialitet og monopol var å bringe folk ulovlig og med fare for deres liv fra Midtøsten til Italia og videre inn i Schengen-området, en virksomhet som tidligere har vært omtalt på Document.

Flere titalls arrestasjoner er i grålysningen i dag gjort samtidig i seksten italienske byer, etter forespørsel om internasjonal rettslig bistand har arrestasjoner også funnet sted i sju andre europeiske land: Frankrike, England, Tyskland, Belgia, Sveits, Hellas og Sverige. De viktigste logistiske cellene i Italia befant seg i Roma, Milano, Rimini, Ancona, Como, Venezia og Bolzano. Organisasjonen smuglet også personer til Norge, som er det eneste europeiske landet omfattet av dens virksomhet hvor det ikke er sendt noen begjæring om arrestasjon.

Operasjonen ledet av Venezia-politiet ble kalt «Ticket to ride» og startet i 2006, da man nettopp i Venezia begynte å bli oppmerksomme på omfangen av menneskesmuglingen, som hele tiden har skjedd blant annet ved hjelp av lastebiler. Det hele ble oppdaget på grunn av en dødsulykke med en lastebil som kjørte over en innvandrer som forsøkte å klamre seg fast til dens underside. Teknikken er med tiden blitt nokså finslepen, og som bildene viser har man bygget noen slags bur mellom varene, slik at de illegale ikke skulle være synlige ved en overfladisk inspeksjon av lasterommet.

Etter at det ble vanskeligere å komme seg til Lampedusa, har denne smuglerruten vært en av de ulovlige innvandrernes viktigste innfallsporter til vårt kontinent. Fra Midtøsten kom de seg til Tyrkia og videre over til Hellas, som riktignok er med i Schengen, men uten å ha landeveisforbindelse med resten av landene som er omfattet av avtalen. En del av jobben bestod således i å smugle folk i lastebiler ombord på ferjene fra Hellas til de fire italienske adriaterhavshavnene Brindisi, Bari, Ancona og Venezia.

Sikkerheten ved disse havnene er blitt betraktelig skjerpet i de siste årene. Italienske turister som tok bilen frem og tilbake mellom Corfu og en av disse havnene, kunne tidligere kjøre rett av båten og ut i trafikken, og det var kun sporadiske kontroller av de reisende. Nå er kontrollene hyppige, og muligheten til å sluse passasjerene gjennom sjekkpunkter foreligger ved behov. Skal man dømme etter det store antallet papirløse utlendinger som for tiden befinner seg langs den den sentrale Italias adriaterhavskyst, trolig i påvente av hjelp til videre befordring de nå kan se langt etter, er Ancona havnen som har hatt dårligst sikkerhet.

Christian Skaug