Politiet på havnen i Bari har arrestert en gresk statsborger som forsøkte å smugle to papirløse afghanske unggutter inn på italiensk territorium ved å gjemme dem i bilen sin og ta dem med seg på fergen fra Hellas. Den eldste lå under ulltepper på gulvet i baksetet, den yngste i en koffert i bagasjerommet. De to hadde betalt for tjenesten med henholdsvis 2600 euro og tre måneders gratisarbeid. Grekeren vil trolig bli straffeforfulgt i Italia for menneskesmugling.

Sikkerheten ved de italienske adriaterhavshavnene er blitt betraktelig skjerpet som følge av smuglingen via Hellas av mennesker fra Afghanistan, Irak og andre land. Tidligere var det forholdsvis enkelt å komme seg over grensen ved å gjemme seg i lastebiler på fergene, men etter at italiensk havnepoliti for alvor begynte å interessere seg for andre enn de synlige delene av det elektromagnetiske spekter, er oppdagelsesrisikoen blitt svært høy.

Siden lastebilene er blitt gjenstand for grundigere kontroll, må det sies å være et lurt trekk å gjemme seg i privatbiler fra andre vestlige land, som gjerne er blitt mer overfladisk kontrollert. Men den tiden er nok nå forbi. Den pågående økonomiske krisen har rammet Hellas svært hardt, og det gjeldstyngede, korrupsjonsplagede landet risikerer å måtte velge mellom utkastelse fra EUs pengeunion eller en budsjettmessig hestekur som kan sette den sosiale stabiliteten i fare. Flere grekere kan således finne det fristende å tjene en slant på denne måten.

C.S.