Thilo Sarrazin, tidligere politiker og styremedlem i Tysklands sentralbank, samt forfatter av den bestselgende boken «Deutschland schafft sich ab», retter i Die Zeit skarp kritikk mot den tyske flyktningepolitikken.

Sarrazin.thilo

Sarrazin, som fortsatt er medlem av det sosialdemokratiske partiet til tross for to eksklusjonsforsøk, tar til orde for

en massiv innskrenkning av de grunnlovsfestede rettighetene til asyl. De bør kun gjelde personer som forfølges i egenskap av politiske aktivister eller på grunn av folkemord, sier Sarrazin. «Men ikke for enhver som blir undertrykt i et diktatur eller i et ufullkomment demokrati.»

De asylrettighetene som finnes i dag, innebærer at 80 % av verdens befolkning ville ha rett til asyl i Tyskland, sier Sarrazin. «Det er ikke holdbart i lengden.»

Sarrazin kritiserer araberstatene som «stinker av penger» for ikke å gjøre noenting, og mener at EU må hjelpe land som Hellas med å få i stand en ordentlig registrering.

Han lyder ikke svært forskjellig fra Frps Christian Tybring-Gjedde idet han foreslår følgende:

«Man burde sette opp leirer på Kos, på Rhodos, eller andre grensenære steder.»

Forslaget kommer på bordet flere år etter at Hellas og Italia forgjeves bad de andre EU-landene om hjelp til å hanskes med menneskestrømmen, for deretter å la folk reise videre uten å bli registrert.

For grekere og italienere vil det til en viss grad fremstå som et utslag av «karma» når Tyskland, kanskje også forgjeves, ber om hjelp til å dele byrden med alle menneskene som kommer, selv om en slik skadefryd åpenbart ikke er konstruktiv med tanke på ønsket om felles løsninger på folkevandringsproblemet.

 

Die Zeit