Poesi

1. Et punkt er det som ikke kan deles.

2. En linje er en lengde uten bredde.

3. Endene av en linje er punkter.

4. En rett linje er den som ligger jevnt mellom sine punkter.

5. En flate er det som bare har lengde og bredde.

6. Endene av en flate er linjer.

Euklids Elementer – Første bok