Jordens befolkning forventes å øke kraftig ifølge en ny rapport fra Washington University. Studien ble ledet av FN-demografen Patrick Gerland og statistiker og sosiolog Adrian Raftery. Det er ikke uventet Afrika som vil stå for den største økningen.

«The consensus over the past 20 years or so was that world population, which is currently around 7 billion, would go up to 9 billion and level off or probably decline,» said corresponding author Adrian Raftery, a UW professor of statistics and of sociology.

Dette er skremmende likt SSBs gamle håpløse befolkningsfremskrivninger hvor de hele tiden mente at «om noen år» så vil innvandringskurven flate ut for så å gå ned.

Most of the anticipated growth is in Africa, where population is projected to quadruple from around 1 billion today to 4 billion by the end of the century.

imagesJ25YDYLO

3 MILLIARDER flere afrikanere de neste hundre år. Og allerede klatrer de over høye gjerder og legger ut på livsfarlig båtturer over Middelhavet for å komme seg ut av Afrika. Greier vi egentlig å forestille oss hva all denne fruktbarheten vil bety for Europas fremtid?

The figures largely support U.N. projections from 2013 but add a new dimension, said first author Patrick Gerland, a demographer at the U.N.

«Earlier projections were strictly based on scenarios, so there was no uncertainty,» Gerland said. «This work provides a more statistically driven assessment that allows us to quantify the predictions, and offer a confidence interval that could be useful in planning.»

Det er usikkert hva som legges til grunn for den konkave kurven for Asias vedkommende. Kinas ettbarn politikk?

 

befolkning1

Jeg har mistet all tro på «mellomalternativ» når det gjelder befolkningsfremskrivninger og følger heller den øverste stiplede linjen . Hvis alt går etter planen vil jeg være 85 år i 2050 og jeg skal vedde en fremskreven hundrelapp på at befolkningen totalt da vil ligge på rundt 11 milliarder.

befolkning

FNs egen rapport som tar for seg verdens befolkning fra 1950 til 2300 (!) trengs å oppdateres. Den ender på 8,9 milliarder i 2050. Diffen er kanskje ikke så stor til den nye rapportens mellomalternativ, drøye 500 millioner mennesker. Men det er faktisk omtrent det vi har i Europa idag (uten Russland og Tyrkia).

Hvordan skal FN eller verden planlegge at alle disse menneskene får plass på jorda, nok å spise og et godt liv? Det er umulig. Det må være hvert enkelt land som selv må regulere hvor mange de kan være. Det er, som Sir David Attenborough sa, «barmy» å dele ut melsekker til sultende i Afrika. Han pekte på tre sensitive punkter for overbefolkningen:

1. Har noen rett til å bestemme hvem som skal ha barn?

2. Religioner som forbyr prevensjon

3. Det skjer i Asia og Afrika

Vi kan legge til et fjerde punkt: Hvorfor skal Europa være mottaker av alle de som flykter fra resultatet av de tre foregående punktene?

Dagbladet  Science Daily

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂