Nytt

En prognose fra FNs befolkningsdivisjon offentliggjort i en rapport sist tirsdag, viser at verdens befolkning, som i øyeblikket er mellom 6 og 7 milliarder, er ventet å stige raskere enn tidligere antatt.

Mens tidligere fremskrivninger har vist en stabilisering på ca. 9 milliarder mennesker rundt midten av inneværende århundre, har man nå kommet til at antallet vil overstige 10 milliader innen neste århundreskifte. Befolkningsveksten er særlig sterk i Afrika, hvor befolkningen forventes å øke fra én milliard i dag til 3,6 milliader i løpet av århundret.

New York Times skriver at FNs befolkningsdivisjon tidligere har levert nokså nøyaktige prognoser, og i den nevnte rapporten regner man med at antall mennesker på kloden vil nå 9,3 milliarder i 2050, hvilket er 156 millioner flere enn forrige estimat fra 2008. Forklaringen er at fruktbarheten ikke går så mye ned som forventet i endel fattige land, samtidig som den viser en liten økning i enkelte velstående land som USA, Storbritannia og Danmark (et fenomen som langt på vei ganske sikkert kan tilskrives innvandringen).

For enkelte land ser man for seg en formidabel økning i antall innbyggere frem til århundrets slutt. I Jemen regner FN med et byks fra 25 millioner til 100 millioner mennesker, i Nigeria fra 162 millioner til 730 millioner. De demografiske virkningene av AIDS ser ut til å være mindre enn man trodde, og er under enhver omstendighet mer enn oppveiet av lavere barnedødelighet.

Disse estimatene tar ikke høyde for eventuelle kriger og katastrofer som måtte skje som følge av det voksende misforholdet mellom antall mennesker og tilgjengelige naturressurser.

Kinas befolkning vil ellers synke til under en milliard etter at den når toppen på 1,4 milliarder om noen år, mens USAs befolkning forventes å stige fra dagens 311 millioner til 478 millioner innen år 2100.

U.N. Forecasts 10.1 Billion People by Century’s End