Gjesteskribent

Av Leif Rognan: Konsernsjef i A-pressen, Alf Hildrum, skal tiltre stillingen som adm direktør og sjefsredaktør i TV2. Hildrum har systematisk bygget opp A-pressen til et mediehus med betydelig markedsmessig og ikke minst økonomisk suksess. A-pressen er allerede den dominerende eieren i TV2.

I Norge hevdes det at den som eier et pressemedium ikke skal utøve noen innflytelse på mediets redaksjonelle linje, men når Hildrum går til sin nye stilling bærer han et Janusansikt mot omgivelsene. Som adm direktør står han ansvarlig ovenfor styret som normalt reflekterer eierens interesser og som sjefsredaktør er han hovedansvarlig for TV2s redaksjonelle linje.

Som adm direktør i TV2 la Kåre Valebrokk la aldri skjul på sine meninger, det være seg politiske eller mediefaglige. Det er ingen grunn til å anta at Alf Hildrum ikke vil prege TV2 like tydelig og dynamisk som sin forgjenger.

TV2 har til nå ført en redaksjonell linje preget av mange kritiske programmer rettet mot vårt politiske establishment. Dette i motsetning til statskanalen NRK som har blitt prototypen på det politisk korrekte. Spesielt norske politikere har blitt «kjørt» vesentlig hardere i TV2 enn av NRKs journalister. Det har fått mange på venstresiden til å beskylde TV2 for å være høyredreid, AP-fiendtlig og løpegutt for FrP.

Wikipedia sier om Alf Hildrum: «Han har sterk partipolitisk tilknytning til AP». Kan det bety at TV2 på sikt vil bevege seg inn mot «det politiske korrekte sentrum»? Vil TV2 miste noe av sin rolle som et hjemlig medialt «enfant terrible» i norsk samfunnsdebatt?.

Kristin Clemet etterlyste i en kronikk i Dagbladet for noen dager siden større politisk bredde i norske avisredaksjoner. Fraværet av denne bredden fører til tap av kunnskap om og innsikt i hva som skjer rundt oss hevder hun. Det er et tap for den politiske debatten i Norge. Alt er bygget over en sosialdemokratisk mal hvor det politiske establishment indirekte setter grensene for hva som er gangbart eller ikke. I tillegg har en majoritet av det norske journalistkorpset (ca 70%) klare sympatier med venstresiden.

NRK og TV2 er de viktigste formidlere av innen- og utenrikspolitikk «til de brede masser». Hvis Hildrums inntreden i sin(e) sjefsstol(er) i TV2 betyr starten på en redaksjonell konvergens mot «de rette meningene» blir vi sittende tilbake uten noe nasjonalt TV-korrektiv til NRK. Mon tro om Alf Hildrum faller for fristelsen?