Sakset/Fra hofta

No skal
Vi til å
Lyve
Litt
Igjen.

Dette refrenget stammer fra 1940-41, da NRK var propagandaleverandør for Joseph Goebbels i Berlin til det tyskokkuperte Norge. På den tiden hadde NRK pause om ettermiddagen fram til klokka 17. Før programmet begynte sendte NRK et pausesignal som mange eldre ennå vil minnes. Noen fant på å lage dikt til pausesignalet. Det spredte seg raskt utover i landet og lød::
No skal
vi til
å lyve
litt
igjen.

Noen minnet meg om denne folkets avsløring av NRK-propagagandaen,,mens vi satt og snakket om NRK’s dekning i dag av konflikten i Midtøsten.
Hvor denne teksten treffer NRKs dekning av konflikten mellom palestinerne og Israel i dag og de siste 40 årene!.

Hvor utrolig at det er gått NRK og våre ledende politikere forbi at det er Hamas som taler i NRK!

Det er Hamas som erklærer de vil utslette Israel. Det er Hamas som har sendt hundrevis av raketter inn i Israel . Det var Hamas som erklærte slutt på våpenstillstanden, og det var Hamas som deretter økte tallet på raketter og bomber inn over Israel til 250 fra november inn i Israel, til Israel, mange vil si endelig, svarte med å sende sine jagerbombefly mot Hamas. Ikke noe land på jorden ville tålt dette lenger.

Som vanlig når terrorister sender raketter og bomber, omgir de seg av sivile. Så kan en deretter sende ut til verden bilder av drepte sivile. Dette har vært terroristenes taktikk i to mannsaldrer i Midtøsten, i Afganistan, i Pakistan, i India. Utrolig at den ikke er oppfattet i NRK- ei heller av andre ledende media. Utrolig viss den er oppfattet!

NRK ser ut til å ville bedras. Verre enda, Europa ser ut til å ville bedras. NRK nærmer seg det nivå i sin propaganda for Hamas at den gamle strofen frå 1940-41 som skulle avsløre den tyske proganda til et ufritt folk gjennom NRK, passer ganske godt til fanfaren foran Dagsrevyen av 2008 0g 2009. Forskjellen er at dette ikke er Goebbels stemme. Det er Hamas.

RAG