Nytt

Som en av de første imamer i Norge går imam Sheik Abdinur Mahamoud offentlig ut med et tydelig standpunkt mot kjønnslemlestelse. Han mener at islam er det beste middelet for å få stanset den barbariske skikken:

– Islam er imot og tar avstand fra omskjæring av jenter. De som omskjærer krenker islam. Religionen må derfor spille en sentral rolle for å forebygge dette. Jeg vil gå i front og samarbeide med fagpersoner, sier Abdinur, som er imam ved moskeen i Trondheim.

I desember står han i spissen for en konferanse som fokuserer på hvordan kjønnslemlestelse kan forhindres. Menns viktige rolle i kampen mot lemlestelse ble understreket på en tidligere konferanse med samme tema.

Imamen selv er klar på sitt syn:

– Islam forbyr omskjæring totalt. Profeten vår sier at alle har et ansvar for å hindre at andre skal lide. Derfor er omskjæring en forbrytelse mot islam, sier han.

– Hvorfor kan noen da forklare praksisen ved å vise til islam?

– De som linker dette til islam, kjenner ikke religionen. Kvinnelig omskjæring har forekommet i tusenvis av år. Skikken kom til Somalia fra faraoene i Egypt på grunn av handelsforbindelser. Men det er tradisjon, ikke religion. Gud har skapt en frisk kropp, den skal man ikke forandre, sier imamen.

Sykepleier Safia Y. Abdi som også er engasjert i arbeidet mot kjønnslemlestelse er glad for Mahamouds utspill:

– Imamer burde fortalt sannheten om islam og andre religioner for tusener av år siden. De er hovednøkkelen. Men jeg er veldig takknemlig for at han er blant de første som snakker i media, sier Abdi.

Adressa: – Kvinnelig omskjæring forbrytelse mot islam