Oslo-politiet planlegger nå et prosjekt som skal forebygge kvinnelig kjønnslemlestelse. Prosjektet skal omfatte tett kontakt mellom politiet, frivillige organisasjoner og enkelte innvandrermiljøer. Politiet mener det foregår kjønnslemlestelse av jenter i innvandrermiljøene i Norge, og tror ikke at dette opphører av seg selv. Skriver Aftenposten.

Nylig var tjenestemenn fra Oslo politidistrikt på et seminar som tok for seg kjønnslemlestelse i den hensikt å få et skjerpet fokus på den brutale barnemishandlingen:

– Forbrytelsen foregår som oftest i innvandrernes hjemland, men vi tror det også forekommer her, sier Finn Abrahamsen.

Politiet fikk for noen år tilbake konkrete meldinger om at barn fra innvandrermiljøer ble omskåret i Norge. Saken ble etterforsket, men politiet fikk ikke klarhet i forholdet. Abrahamsen ønsker ikke være mer konkret på hvorfor han kan si at innvandrerbarn blir kjønnslemlestet i Oslo.

Jordmor på Ullevål sykehus, Sara Kahsay, bekrefter overfor Aftenposten at hun har hørt rykter om at jenter blir kjønnslemlestet i Norge:

«Jeg har hørt rykter om at det foregår i Oslo, men jeg kan ikke bekrefte det. Det er en afrikansk lege på Østlandet nå, som tilbyr seg å åpne omskårede kvinner. Han bør en følge nøye med på, jeg frykter han også tilbyr andre tjenester,» sier Kahsay. Legen er fra et land hvor omskjæring er vanlig.

Jordmoren er glad for Oslopolitiets fokus på omskjæring, og mener en tettere kontakt med miljøet kan virke beskyttende på de utsatte jentene.

Loven mot kjønnslemlestelse ble endret i skjerpende retning i 2004, og ga blant andre helsepersonell, lærere, barnehageansatte og religiøse ledere plikt til å melde fra ved mistanke om at barn kunne bli, eller har blitt, utsatt for en slik forbrytelse.

– Vi har ikke fått ett tips fra disse yrkesgruppene siden lovendringen kom, sier Abrahamsen. Han beklager det sterkt. «Politiet kan jo ikke gå rundt og undersøke pikebarn, vi er helt avhengige av meldinger fra miljøet selv, norsk helsevesen, skole eller barnehage om at det kan skje eller allerede har skjedd et overgrep. Da kan vi innlede etterforskning», sier Abrahamsen.

Det er en gjengs erfaring at helsepersonell ikke tør melde i fra i slike tilfeller.

– Min påstand er at de ser en annen vei, vil helst ikke blandes inn i noe som er så vanskelig.

Det gjelder også skolen.

– Jeg har foreslått overfor departementet at lærerne må bli pålagt å melde fra når afrikanske jenter i alderen syv til tolv år plutselig tas ut av skolen», sier Kahsay.

Politibetjent Finn Abrahamsen avslutter intervjuet i Aftenposten:

– Dette er ikke noe vi kan forstå ihjel. Kjønnslemlestelse er etter min mening en av de mest brutale formene for barnemishandling. Jeg har sett en autentisk video av en jente som blir omskåret i Afrika, og det er noe av det verste jeg har sett. Jeg holdt på å gå i bakken, sier den erfarne politimannen.

Politiaksjon mot omskjæring