Nytt

Under myndighetenes radar ser kvinnelig kjønnslemlestelse ut til å ha fått fotfeste i Norge: omskjærere kommer til Norge på oppdrag. Politiet har endog hørt at det er helsepersonell i Norge som har utført kjønnslemlestelse.

– Det tilflyter oss jevnlig informasjon om at det skal skje, sier Hanne Kristin Rohde, leder av vold og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt til VG.

– Vi har også fått tips om at helsepersonell i Norge skal utføre omskjæringer, noe som er enda mer alvorlig, fortsetter hun.

Norske helsepersonell opplever lemlestelsen på nært hold.

Poliklinikken for omskårede ved Ullevål universitetssykehus har opplevd en økning i henvendelser fra omskårede kvinner som ønsker å bli åpnet.

95 prosent av kvinnene kommer fra Somalia. Resten kommer fra andre afrikanske land. Siden februar 2004 har rundt 500 omskårede kvinner besøkt klinikken.

– 70 prosent av dem har blitt åpnet. Et kvinnelig underliv skal puste. Kvinnene som er sydd igjen opplever vannlatingsproblemer, samlivsproblemer, infeksjoner og problemer med cyster, sier jordmor Sara Kahsy.

Hun forteller at nesten samtlige av kvinnene husker at de ble omskåret, og at omskjæringen oftest skjer i kvinnenes hjemland.

– Traumatisk

– De husker det detaljert som om det var i går. Det er en svært traumatisk opplevelse for dem, og vi tilbyr dem gruppesamtaler, fysisk og psykisk hjelp, sier Kahsy.

Vilje

Men hvis politi og helsemyndigheter vet så mye, hvorfor har det ikke skjedd noe før? Dagbladets reportasje om det gambiske paret, hvor man tror fem av seks er kjønnslemlestet, sto i 2005. Loven ble vedtatt i 1995. Ingen er dømt.

Den siktede 41 årige mannen som foreløpig er varetektsfengslet i fire uker, benekter kjennskap til omskjæring av døtrene. Han nekter også at de fire døtrene i Gambia kommer til Norge.

Myndighetene virker tafatte. Skal de få bukt med uvesenet må de vise handlekraft. Paret tok ut separasjon i 2000, men har siden fått fire døtre. Hvis myndighetene ikke viser hvor skapet skal stå vil både trygdemisbruk og kjønnslemlestelse fortsette. Myndighetene setter seg ikke i respekt ved å være snille.

– Tipses om omskjæring i Norge
350 omskårede kvinner åpnet på Ullevål