– Det er ikke alltid lett for kvinnene selv å vite at plagene henger sammen med at de er omskåret, sier forsker Ragnhild Elise Brinchmann Johansen.

Dette på grunn av hjernevasken de har blitt utsatt for i sine opprinnelsesland.

Et eksempel på helseproblemer omskårne kvinner kan oppleve, er kraftige menstruasjonssmerter.

– Blod som samler seg foran hudseglet som dekker det meste av skjedeinngangen ved noen typer omskjæring, kan føre til uvanlig store smerter, forteller forsker Johansen til Forskning.no.

Johansen opplever også at kvinnene hun har møtt gjennom forskningen sin, er kunnskapstørste på temaer som seksualitet og nytelse.

– De har lyst til å vite mer, sier hun.

– Jeg ble invitert til en gruppe somaliske kvinner som møtes jevnlig og spurte hva slags tema de ønsket at jeg skulle snakke om. De var helt tydelige på at de ville lære mer om seksualitet og helsehjelp, sier forskeren.

Gambias folkevalgte vil oppheve forbud mot kjønnslemlestelse

Internasjonalt er Somalia et av landene med høyest grad av kvinnelig omskjæring, med 99,2 prosent utbredelse, og somaliere er blant de største innvandrergruppene i Norge.

– Flere ser plagene som følger en omskjæring og ønsker kanskje ikke å videreføre praksisen. Samtidig opplever mange press fra slektninger i opprinnelseslandet. Og de er usikre på hva en partner vil tenke dersom datteren ikke er omskåret og så videre. Det er mange hensyn å ta, og flere opplever å være i et krysspress, sier Johansen.

Hun påpeker at kompetansen hos helsepersonell i Norge er mangelfull på dette området, og de omskjærte kvinnene opplever ofte en følelse av skam og skyld når de forstår konsekvensene av omskjæring.

Forsker på feltet ved Högskolan i Gävle, Malin Jordal, forteller:

– Mange kvinner reformulerer sitt kroppsbilde når de migrerer til andre land, sier hun.

– Man møter andre historier knyttet til kvinnekroppen enn i hjemlandet sitt, og blir kanskje for første gang konfrontert med omskjæring som noe negativt. Noen kan oppleve at de har blitt fratatt muligheten til kvinnelig nytelse.

Jordal forklarer at denne endringen av kroppsbildet kan være å gå fra å ha et bilde av at en omskåren kropp er en ideell kvinnekropp, til å se seg selv som en ødelagt kvinne.

Kvinnelig omskjæring er forbudt i Norge, og forsker Johansen beskriver denne brytningsprosessen for de kvinnene som forstår at dette er feil, som «svært smertefull» for dem som står i det.

– Tenk å oppdage at handlingene som er påført deg av dine foreldre i beste mening, var helt forferdelige. Eller om man selv har gjort det mot egne barn og senere endrer holdning og ser på dette som helt feil, avslutter hun.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

 

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.