Kommentar

NRKs reportasje om kjønnslemlestelse av norsk-somaliske jenter i Somalia har fått flere etterspill. Et av dem er en debatt mellom professor i sosialantropologi Aud Talle og nyhetsredaktør i NRK Nyheter, Per Anders Johansen. Johansen spør hvordan Talle kan kalle seg forsker når hun har som motiv å bagatellisere kjønnslemlesting.

Det er sterke ord fra et menneske i Johansens posisjon. Johansen gir Talle stryk som forsker. Leseren må spørre seg: Hvordan kan en slik person være professor ved universitetet?

Det hele begynte med at Talle gikk ut og stilte spørsmål ved Tormod Strands reportasje der han fant ti omskjærere i Hargeisa som kunne fortelle – på kamera – at de hadde kjønnslemlestet 185 norsk-somaliske jenter og at flere sto for tur. Talle trakk NRKs metoder i tvil, og lurte på om de var falt for fristelsen til å lage underholdning av et sensasjonelt tema. Selv hadde Talle ledet en større undersøkelse som ikke fant belegg for at det foregår kjønnslemlesting i stort omfang.

Det er ikke første gang forskere går i rette med mediene og anfører sin egen profesjonalitet og objektivitet. Svaret til Johansen er desto mer interessant: Han sier det forholder seg stikk motsatt. Det er Talle som er manipulatoren. Hun har ikke selv gjennomført undersøkelsen, men outsourcet den til somaliere som har gjort feltarbeid for henne.

Sosialantropolog Aud Talle har brukt en annen metode. I motsetning til NRK har hun ikke reist til Somaliland i sommer. I stedet leiet hun inn hjelp fra organisasjonen SOWRAG (Somali Women Research and Action Group). SOWRAG plukket ut 40 omskjærere som de deretter intervjuet – og sendte svarene tilbake til Talle i Norge for bearbeiding. Intervjuene ble gjort i sommer – noen uker etter NRKs reportasjer.

De lokale hjelperne til Talle har ikke spurte omskjærerne spesifikt om de har omskåret jenter fra Norge – slik NRK gjorde. Derfor heter det også i rapporten at «det er umulig å si om noen av disse jentene er norske».

Johansen ble intervjuet av Dagbladet.no om Talles innvendinger:

– Aud Talle kaller tallene dere har kommet med «merkelige» – hva tror du ligger i en slik formulering?
– De er merkelige fordi de går på tvers av Aud Talles forventninger. Hun har alltid ment at dette ikke er noe problem, og om hun skulle komme fram til noe annet nå, ville hun måtte kaste vrak på en hel forskerkarriere. Dessuten er hun veldig opptatt av, og uenig i, de tiltakene norske myndigheter satt i verk etter funnene.

– Vil dere gå tilbake og kontrollere kildematerialet deres?
– Nei, overhodet ikke, denne kritikken fra Talle preller av. Jeg skjønner ikke hvordan noen med en så tydelig agenda kan operere med tittelen forsker.

Det er grunn til å tro at Johansens krasse svar henger sammen med at saken er sterk følelsesmessig. Tormod Strands kontaktperson Safia Dualleh ble truet – ikke av somaliere i hjemlandet, men av somaliske kvinner bosatt i Norge, som reiste ned for å få henne til å trekke sine uttalelser tilbake. Kvinnene arbeider i en organisasjon som er støttet av den norske stat.

En av våre kilder – Safia Dualleh – ble blant annet truet av en norsk-somalisk organisasjon. Hun fikk høre at hun ville miste jobben hvis hun ikke trakk tilbake uttalelsene sine til NRK. De 10 omskjærerne NRK snakket med, er dessuten blitt innkalt på teppet til myndighetene i Somaliland.

Også i Norge har det vært trusler, sier Johansen. Det er oppsiktsvekkende. Er denne saken kjent i sin fulle bredde? Avsløringen av kjønnslemlestelse på norsk-somaliske jenter fører til trusler mot varslerne, fra miljøer i Norge:

– Vi har fått mange reaksjoner, og det mest problematiske er at våre kilder har følt seg truet. Somaliere vi har snakket med i Norge, har mottatt meget strenge trusler fra miljøer i Norge, og i ett tilfelle har vi også sett oss nødt til å koble
inn politiet.

Talles forsøk på å ramme NRKs reportasjer virker selsom. Forskere ser ut til å opptre politiserende og polariserende på et meget sensitivt område. Men som «forsker» ser det ut til at man har immunitet. Johansens kritikk er et hederlig unntak.


Merkelig forsker

Omskjæring: Professor Aud Talle tviler på NRKs kilder.
Nyhetsredaktør Per Anders Johansen i NRK mener professoren har
uklar agenda.

Merkelige tall
NRKs reportasje om det store antallet
norsk-somaliske jenter som omskjæres i hjemlandet slo ned som
en bombe. Men ny forskning avslører at NRKs tall er høyst
tvilsomme.


Kunnskap om omskjæring