Sakset/Fra hofta

Hvordan vet demonstranter i Khartoum hvem generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, er? hvordan får de tak i bilder av ham? Går det nå informasjon fra Oslo til Khartoum? Det åpner nye sikkerhetsperspektiver.

Det er flere ganger nevnt at Taliban kan ha folk i Norge som forsyner dem med informasjon om norsk debatt, og hvorfor ikke personer? Noe lignende kan skje i forbindelse med «blasfemi»-saker og i andre saker der noen pådrar seg islamistenes vrede. At Kokkvolds navn igjen dras frem i en offentlig demonstrasjon er påfallende. Truslene behøver derfor ikke bare bestå på hjemmebane, men kan ramme når som helst og hvor som helst.

I en reprise av «Kulturnytt» sier religionsforsker Kari Vogt at vi lever i en tid hvor en nyhet er global. Mao. må man tenke på konsekvensene. Nettopp. I sin ytterste konsekvens betyr det at norsk ytrinsgfrihets grenser bestemmes av regimet i Khartoum, for slike demonstrasjoner finner ikke sted, hverken der eller i Damaskus, uten at myndighetene står bak. Hvilke perspektiver åpner det?

Den linjen regjering og norske redaktører har valgt betyr at vi skal ta slike hensyn.

Det åpner uante muligheter for ekstremister i Norge til å fjernstyre norsk offentlighet.

Et konkret eksempel på hvordan truslene går i skytteltrafikk var NRK-reporter Tormod Strands avsløring av kjønnslemlestelse av norsk-somaliske jenter i Somalia. Somaliske kvinner bosatt i Norge, og medlem av en offentlig støttet forening, dro ned til Somalia og forsøkte å true NRKs kilde til å trekke sine uttalelser tilbake.

Arrestasjonene i Oslo idag er utslag av det samme: Norge som base for ekstremisme. Å se hele problematikken i sammenheng er krevende, og noe politikere ser ut til å kvie seg for.