Nytt

Regjeringen har lagt frem en rekke strakstiltak mot som skal iverksettes for å hindre at norsk-somaliske jenter blir sendt til Somalia for å bli kjønnslemlestet. Samtidig skal regjeringen igangsette arbeidet med å dokumentere omfanget av kjønnslemlestelse i Norge.

De nye strakstiltakene i omfatter følgende:

• Oppsøkende virksomhet i hjemmene i regi av somaliske grupper.

• Døgnbemannet telefon med informasjon og rettledning i regi av SEIF.

• Informasjonsstand på Gardermoen med somaliske ressurspersoner.

• Utdeling av informasjonsmateriell ved somaliske og andre aktuelle arrangementer.

• Meldeplikt til tilsatte i helsevesenet, barnevernet, barnehager, skoler og andre aktuelle etater.

• Åpne sommerstengte helsestasjoner i bydeler i Oslo.

• Informasjonskampanje på kollektivtransport (tog, trikk, taxi).

• Samtale med og oppfølging av gravide som selv er kjønnslemlestet.

• Opprette nasjonal rådgivningsgruppe for regjeringen.

• Informasjonskampanjer i regi av politiet mot nye asylsøkere.

• Vurdere passnekt ved mistanke om alvorlig lovbrudd.

Justisminister Knut Storberget retter i tillegg en sterk advarsel mot alle som unnlater å si fra om at noen står i fare for kjønnslemlestelse:

– Dette dreier seg om tortur av jenter blant oss som er så grovt, og så har så stort internasjonalt omfang at det er grunn til sette i gang tiltak. Kjønnslemlestelse har en strafferamme opp til seks år. Men det er også strenge strafferammer for de som ikke bidrar til avvergelsesplikten, sier Storberget.

– Det har vært en diskusjon om taushetsplikten i forhold plikten til å vasle om kjønnslemlestelse?

– Paragraf to om avvergelsesplikten i forhold til kjønnslemlestelse er helt klar. Der står det at «avvergelsesplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt», sier Storberget til Nettavisen.

Tidligere i uken uttalte Byråd Sylvia Listhaug (FrP) at Oslo Byråd vil innføre obligatoriske underlivsundersøkelser, noe som i følge Somalilands representant i Norge, Mohammad M. Aden, vil få 1000 somaliere til å flytte fra Norge. Obligatoriske undersøkelser er ikke inkludert i regjeringens tiltakspakke.

Strakstiltakene gir liten grunn til optimisme hos nestleder i Somalisk Kvinnesolidaritets Forening, Hashi Zainab, som mener at de nye tiltakene ikke vil ha noen hensikt:

– Dette er kortsiktige tiltak som jeg ikke tror vil ha noen hensikt i det hele tatt. Det nytter ikke å møte opp på Gardermoen med papirer. De vil gå rett i søpla.

Det beste er å jobbe i nærmiljøet i samarbeid med helsesøstere, politi, barnevern og skole. Jeg vet om en familie som har fått besøk av en helsesøster. Det var effektivt, sier Zainab til Nettavisen.

Nettavisen: Passnekt til Somalia