Sakset/Fra hofta

I løpet av kort tid har det haglet inn med mer eller mindre gode forslag i forbindelse med NRKs reportasje om kjønnslemlestelse. Alle som har vært tilnærmet usynlige hva gjelder å ha noe som kan minne om en holdning til overgrepet vil nå mer enn gjerne uttale seg og iverksette strakstiltak.

Venstres Trine Skei Grande foreslår for eksempel friskt at politiet bør møte opp på alle flyavganger til Somalia i sommer, for å informere foreldre om at omskjæring er straffbart.

Nytteverdien av politiets sommerjobb som informasjonsskranke på Gardermoen kan diskuteres, spesielt da to representanter for Somalisk Utviklingsforum, Ahmed Siyad og Mohamed Arab, i går meddelte Dagsavisen at alle somaliere i Norge vet at kjønnslemlestelse er forbudt. De to mennene mener – av ganske forståelige årsaker, hadde jeg nær sagt – at kjønnslemlestelse av kvinner ikke er noe stort problem, og foreslår at oppmerksomheten heller rettes mot NRK og deres underliggende motiver for å fremstille omfanget av problemet på en så ukorrekt måte.

Men altså: somaliske menn hevder at alle somaliere i Norge allerede vet at dette er forbudt.

Det stemmer sikkert, men til gjengjeld avdekker Politidirektoratets statistikk, utarbeidet for Likestillings- og diskrimineringsombudet, at noen miljøer rett og slett diskriminerer forbudet mot kjønnslemlestelse. Det er de miljøene som ikke tar forbudet på alvor, og et eksempel på et sånt miljø benevnes i statistikken som «innvandrermiljøene».

Samtidig akter Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem å presentere en pakke med strakstiltak mot det regjeringen høflig kaller «omskjæring» i løpet av dagen. Det skal skje etter at Bekkemellem først har vært i dialog med representanter for de somaliske miljøene i Norge.

Så får vi håpe at representantene ikke er d`herrer fra Somalisk Utviklingsforum, godt sekundert av Trine Skei Grande – for da vet vi straks hva strakstiltakene vil bestå av.

De har så vidt meg bekjent vært virksomme i over 11 år, og heter henholdsvis informasjon og dialog.