Innenriks

Fremskrittspartiet er på offensiven. Nå vil partiet at foreldre som lar barna omskjæres skal miste omsorgsretten. Det er anmeldt 53 mistenkte tilfeller av omskjæring de siste ti år, men ingen er domfelt.

Helsepersonell er pålagt å varsle hvis de får mistanke om kjønnslemlestelse, det samme er lærere. At ingen av de 53 anmeldte sakene førte til domfellelse tyder på en stor motvilje mot å konfrontere problemet. Man er enig om å fordømme det, men når det kommer til handling, skorter det på vilje.

En av de store hindringene er at overgrepet utføres i utlandet. Hjemme i Norge er det vanskelig å bevise. Det finnes ingen vitner og de medisinske bevis kan også være tvilsomme da det finnes grader av omskjæring. Tvilen skal komme tiltalte til gode. Hvis retten i tillegg vet at domfellelelse vil provosere «miljøet» foreldrene kommer fra, sitter det langt inne å domfelle.

Samfunnsforsker Inger-Lise Lien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress laget en rapport  om hvorfor det er vanskelig å få gjort noe:

Det er vanskelig i en transnasjonal kontekst å bevise at et barn har vært utsatt for en kriminell handling. Hvis foreldre sender barn til hjemlandet for å omskjære dem kan det
være vanskelig å finne bevis for hvem som har vært gjerningsmenn, og spesielt om barnets foreldre eventuelt bosatt i Norge har medvirket til kjønnslemlestelsen. Problemet med å finne bevis for at det er en kobling mellom foreldre og den kriminelle handlingen skyldes den transnasjonale kontekst, nemlig at den kriminelle handlingen har funnet sted i et annet land enn Norge, og dette vanskeliggjør fremskaffelsen av sikre bevis som dokumenterer at foreldrene kan lastes for handling.

RAPPORTEN ««Politiets arbeid med kjønnslemlestelse»» 

FrP ønsker åpenbart å markere at man er lei prat. Ingen tror det bare har vært eller 53 tilfeller i Norge.

Motstanden mot å gjøre noe stikker dypt. Heller ikke i Storbritannia er noen dømt for kjønnslemlestelse, til tross for det samme lovverket som Norge har. Der er tallene mye høyere. Det snakkes om titusener av jenter som er i faresonen. Hva dette gjør med integreringen kan man bare tenke seg. Miljøene ser at myndighetene ikke tør blande seg inn når det kommer til stykket. Det blir med praten.

Som alltid når spørsmål som berører somaliere kommer opp, blir Bashe Musse invitert til NRKs morgensending. Musse er bystyrerepresentant for Ap og en sentral person i det somaliske miljøet.

Musse snakket programleder Birger Kolsrud Jaasund i senk: Alle er mot kjønnslemlestelse. Også i Somalia er det mange som nå mener det, ifølge Musse. I Norge har vi rettsvesenet og alle fagpersoner som er opptatt av saken. Hvorfor trenger vi nye regler? syntes Musse å mene. Når Jaasund forsøkte seg med at de «virker jo ikke», ble han møtt med en strøm av ord. Det glapp ut av Musse at omskjæringen ikke skjer i Norge.

Musse synes å være en representant for en gruppe som har lært å snakke det norske samfunnet etter munnen for å få viljen sin. At han våget det i et så alvorlig spørsmål er tankevekkende. Det kan være fordi somalierne er en av gruppene som er i harnisk over myndighetenes rett til å blande seg inn i foreldrenes forhold til barna. Barnevernet har ikke noe godt ry for å si det forsiktig. Alt som handler om å miste foreldreretten gjør at de reiser bust.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad kunne være med på tankegangen, men ikke automatikken. Forslaget vil også ramme foreldre som har forholdt seg passive og ikke grepet inn når andre har lemlestet barnet deres. Ropstad synes forslaget ble for firkantet. Hva hvis den ene foreldren har trosset eller gått bak ryggen på den andre? Skal barnet miste begge foreldrene som følge av det?

Innvendingen  høres umiddelbart fornuftig ut, men spørsmålet er om KrF tar en «Musse». Saken må løses i prioritert rekkefølge: Foreldre må risikere noe hvis de skal endre atferd. Det finnes sikkert tilfeller der foreldrene er delt, men det er sikkert mulig å finne bestemmelser som tar høyde for de tilfellene. Hvis man ønsker å gjøre noe.

Ellers blir det beste det godes fiende.

 

https://www.nrk.no/norge/frp_-_-kjonnslemlestelse-skal-fore-til-tap-av-foreldrerett-1.13745805