Nytt

Helse- og sosialbyråd i Oslo, Sylvi Listhaug (Frp) har bestemt at Oslo skal innføre obligatorisk underlivssjekk av jenter som kommer fra risikoland. Tiltaket vil bli iverksatt så fort det er praktisk mulig.

– Nå har regjeringen pratet nok. Nå er det på tide med handling. Derfor ønsker byrådet og fremskrittspartiet å innføre en helsesjekk for jenter som står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet som omskjæring er, sier Listhaug.

– Når skal dette settes ut i praksis?

– Vi må nå sette oss ned å finne ut hvordan dette skal gjøres i praksis. Men jeg ønsker å igangsette dette så raskt som overhodet mulig, fordi vi må redde disse jentene, sier Listhaug.

Byrådet ønsker å undersøke alle unge jenter fra land der vi vet at det foregår kjønnslemlestelse.

Kritikere kan komme til å innvende at det er problematisk å si hva som er «risikoland». Dessuten sprer skikken seg, og har nå dukket opp i områder hvor den før var ukjent, som Nord-Irak. Det kan dessuten oppleves diskriminerende hvis bestemte land skal sklles ut. En bedre løsning ville vært å innføre obligatorisk sjekk for alle jenter.

Listhaug sier til NRK at det ikke blir før over sommeren, men at foreldre som begår overgrep mot sine barn skal vite at de vil bli avslørt på et senere tidspunkt.

Listahug og Frp fremstår som handlekraftige, der regjeringen og de andre partiene fortsatt prater.

Det ble holdt et møte i Justisdepartmentet idag, og regjeringen vil legge frem sine tiltak på en pressekonferanse fredag.

Trine Skei Grande (V) sa byråden går ut over sine fullmakter. Loven gir ikke adgang til en slik helsesjekk, og foreldrene kan derfor nekte, mente Skei Grande. Selv var Listhaug sikker på at hun hadde dekning for å innføre obligtorisk sjekk.

Hastemøte

– Alle jenter skal undersøkes