Nytt

Politiet mener de har grunn til å frykte at norske leger kan ha blitt presset til å foreta omskjæring på somaliske pikebarn.

I vinter har det pågått en debatt om jenter skal undersøkes nedentil i forbindelse med helsesjekker for å forebygge og avsløre kjønnslemlestelse. Norske gynekologer var mot, og leger uttalte seg i samme retning. Nå kan Dagsrevyen fortelle at leger blir oppsøkt av somaliske foreldre som vil ha jentene omskåret.

Den siste måneden har politiet i tre tilfeller fått opplysninger om at foreldre med utenlands bakgrunn har kommet til leger i Oslo og bedt om å få gjennomført omskjæring av døtrene.

– Legene blir satt under enormt press, sier politioverbetjent Finn Abrahamsen til NRK.

I ett av tilfellene opptrådte foreldrene også truende overfor legen for å få gjennomført omskjæringen, og politiet frykter derfor at norske leger skal ha foretatt omskjæringer, selv om det dette er forbudt i Norge.

Abrahamsen sier at det også kan tenkes at leger med bakgrunn fra landene hvor skikken er utbredt kan tenkes å ha en viss forståelse for foreldrenes ønsker. Han antyder også at legene kan ha omskåret sine egne barn, men kommer ikke med noe som bygger opp under påstanden. Derimot sier han at leger som er blitt kontaktet av foreldre ikke har rapportert dette videre til politiet, noe de er pålagt.

Opplysningene stiller uttalelsene til gynekologer og leger i et noe merkelig lys. De uttalte seg i vinter sterkt imot at jenter skal undersøkes nedentil for å forebygge og/eller avdekke kjønnslemlestelse. Det ville være et overgrep, sa flere. Nå har praksisen kommet fra Somalia til Norge, ser det ut til.


Frykter omskjæring i Norge