Nytt

NRK stiller seg sterkt tvilende til sosialantropolog Aud Talles forskningsrapport som frikjenner det norsk-somaliske miljøet for kjønnslemlestelse, da NRK kjenner til at deres informanter ble truet og presset av Somalilands myndigheter i samarbeid med en norsk-somalisk organisasjon i etterkant av NRKs reportasje i sommer.

Etter at NRKs Tormod Strand avslørte at minst 185 norsk-somaliske pikebarn ble lemlestet i foreldrenes hjemland, bestilte og finanserte Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) en rapport fra sosialantropolog Talle, hvis konklusjon nærmest frikjente det norsk-somaliske miljøet.

I juni i år besøkte NRK Hargeisa, hovedstaden i Somaliland, som er den nordvestlige delen av Somalia.

Oppdraget var å dokumentere at norsk-somaliske jenter ble kjønnslemlestet.

Vi lette etter omskjærere som hadde omskåret norsk-somaliske jenter. 10 omskjærere fortalte til oss at de til sammen hadde omskåret 185 norsk-somaliske jenter gjennom en treårsperiode.

NRKs reportasjer slo ned som en bombe, også i det norsk-somaliske miljøet. Avsløringene utløste flere hastetiltak fra regjeringen.

I oktober ble det imidlertid Talles rapport lagt frem, der 40 omskjærere i Hargeisa og Burao i Somaliland var intervjuet. I rapporten gikk det frem at ingen av omskjærerne hadde lemlestet norske jenter, og at svært få hadde lemlestet jenter fra Europa i det hele tatt. På bakgrunn av denne rapporten gikk Talle ut med kraftig kritikk av NRks reportasje og forskningsmetode, og hevdet at NRKs tall var tvilsomme:

Men gjennom vårt nettverk i Somaliland har vi trolig funnet svaret på hvorfor så få omskjærere har sagt at de omskjærer få europeiske jenter og ingen norske.

NRK kjenner til at Somalilands myndigheter, som kjemper for Somaliland som selvstendig stat, mislikte reportasjene om omskjæring, fordi de skapte et negativt bilde av landet.
Etter reportasjeserien, som ble sendt i slutten av juni, ble omskjærere i Hargeisa innkalt til et møte med representanter fra regjeringen til stede.

NRK har gjennom sitt nettverk funnet to av omskjærerne som var til stede på dette møtet.

– Vi ble fortalt at vi ikke skulle fortelle om omkjæring, at vi omskjærer jenter fra utlandet. Vi skulle fortelle at skikken ble stoppet og at vi ikke utøver omkjæring, sier en av dem på telefon fra Hargeisa.

Den andre omskjæreren som deltok i Strands reportasje sier til NRK at de ble truet.

– «Si at det ikke finnes omkjæring i det hele tatt, ellers blir dere satt i fengsel», ble vi fortalt.

De to omskjærerne NRK snakket med, sier de etter dette ikke turte si sannheten til noen.
De to har til sammen omskåret rundt 20 europeiske jenter denne sommeren. Men det ble de bedt om ikke å fortelle dersom noen spurte.

Begge omskjærerne forteller at de fikk hundre dollar hver for å stille opp på møtet de ble innkalt til. Det er mye penger i Somalia.

På det aktuelle møtet skal det i følge de to omskjærerne ha vært to kvinner som sa de kom fra Norge tilstede. Denne opplysningen fikk NRK til å sende et bilde av lederen for en norsk-somalisk organisasjon til sine informanter, og fikk bekreftet at det var denne kvinnen som var på møtet. NRK fikk i tillegg bekreftet at den samme kvinnen intervjuet omskjærere i forbindelse med Talles prosjekt.

Organisasjonen som kvinnen er leder for i Norge, får norsk statstøtte, blant annet til arbeid mot kjønnslemlesting.

Kvinnen er også identisk med kvinnen som i sommer oppsøkte NRKs kilde i Hargeisa, Safia Dualleh Farah.

Farah hjalp NRK med å finne de 10 omskjærerne som ble intervjuet. Hun fortalte at hun etter NRKs reportasjer ble oppsøkt av kvinnen på sitt kontor i Hargeisa.

Farah sier hun ble truet av kvinnen, som sa hun ville miste jobben sin hvis hun ikke trakk tilbake uttalelsene hun hadde gitt til NRK. Safia Dualleh Farah sa hun bare hadde fortalt sannheten, og nektet å bøye seg for truslene.

I følge NRK forklarer dette langt på vei at de 40 omskjærerne i Talles rapport ikke nevner norske jenter, og knapt nok noen europeiske. NRK mener det er grunn til å tro at de ble truet til taushet av Somalilands myndigheter og den norsk-somaliske organisasjonen.

Divisjonsdirektør Frode Forland i SHdir sier at det ikke er akseptabelt dersom Talles rapport er påvirket av press og trusler.

Talles forskningsrapport får forøvrig kritikk fra professor i statsvitenskap og ekspert på forskningsmetoder Ottar Hellevik. Han mener Aud Talles rapport er problematisk:

I notatet skriver Hellevik blant annet at å intervjue norsk-somaliere om omskjæring og tro på svarene, kan være problematisk.

Dette er fordi omskjæring er kriminelt i Norge, og svarene dermed kan være påvirket av det.

Forsker Aud Talle sier i en kommentar at hun med sin lange erfaring fra feltarbeid i stor grad er i stand til å se om folk lyver eller ikke.

Det var imidlertid ikke Talle selv som gjennomførte intervjuene omskjærerne som figurerer i rapporten, men fire intervjuere som ble trent og rekruttert av gruppen Somali Women Research and Action Group. Talle avviser både Helles kritikk og NRKs opplysninger, som hun ikke fester lit til.

Talle mener det er vanskelig å kalle inn så mange omskjærere på så kort tid, og at det er usannsynlig at de har fått så mye penger som det omskjærerne sier de har fått.

Kvinnen som er leder for den norsk-somaliske organisasjonen avviser også innholdet i reportasjen, og NRKs påstander om at hun skal ha vært delaktig i å true omskjærere til taushet.

NRK: – Truet omskjærere til taushet