Nytt

Somaliske Suad Farah sier halvparten av foreldrene som kommer fra land hvor kjønnslemlestelse av jenter er utbredt, fortsetter skikken selv om de har flyttet til Norge.

Farah arbeidet som jordmor i Mogadishu og har drevet informasjonsarbeid om kjønnslemlesting etter at hun kom til Norge. Hun er rådgiver for statsråd Karita Bekkemellom.

Suad Farah kommer nå med oppsiktsvekkende opplysninger når det gjelder omfang av omskjæring.

– Cirka halvparten av foreldrene med jentebarn i Norge som er fra land der omskjæring er utbredt, fortsetter tradisjonen i Norge. Det vanlige er å sende jentebarna til hjemlandet på ferie, og at omskjæring foregår der, sier Suad Farah til NRK.

Hun mener manglende informasjon fra norske myndigheter er årsaken til at mange fortsatt omskjærer døtrene, også etter at de er kommet til Norge.

Statsråd Karita Bekkemellem sier hun er imponert over at Suad Farah nå tør å fortelle det hun vet om omskjæring. Det hun forteller til NRK, har hun også fortalt statsråden.

– Hvis det er riktig at halvparten av foreldre som er fra land der omskjæring er utbredt, fortsetter denne skikken, er det svært alvorlig, sier Karita Bekkemellem til NRK.

Opplysningene setter uttalelelsene til Norsk Gynekologforening i et enda merkeligere lys. De mente en undersøkelse ville være et overgrep. Det samme sa leger. Flere uttalte at det var forkastelig å undersøke alle jenter fordi et lite mindretall var berørt.

Nå sier Suad Farah at halvparten fortsetter praksisen. Da snakker vi om mange hundre jenter i året. Det bor feks. 18.000 somaliere i Norge.

At NRKs Tormod Strand kaller det «omskjæring» er merkelig. Man omskjærer gutter. Jenter blir kjønnslemlestet.

Bekkemellom sier Farah er modig. Den betegnelsen passer ikke på henne selv. Hun har Farah som rådgiver, men uttaler seg likevel hypotetisk.

– Halvparten omskjærer døtrene