Nytt

Ledende politikere i Odense i Danmark steiler over å bli tvunget til å godkjenne og finansiere ansettelse av en burkakledt dagmamma. Nå etterlyser de rikspolitikernes hjelp til å gjennomføre et forbud.

Et muslimsk ektepar har ansatt en privat dagpleier iført burka som skal passe deres barn, og kommunen skal i den anledningen dekke 75 prosent av utgiftene.

Den øverste politiske ansvarlige for området, rådmand Jane Jegind (V), samt viceborgmester Alex Ahrendsen (DF) finder det forkert, at kommunens forvaltning er tvunget til at godkende en burkaklædt muslimsk dagplejemor med etnisk dansk baggrund som privat dagplejer i forstaden Vollsmose.

Rådmand Jegind mener at godkjennelsen av en tildekket kvinne sender et helt feil pedagogisk signal i det demokratiske samfunn:

– Hvis vi gerne vil præge opvoksende børn i ligestilling og demokratisk retning, er det ikke hensigtsmæssigt, at man lader børn passe af en kvinde, som er fuldstændig tilhyllet,« siger Jane Jegind.

Rådmanden påpeger, at det er uden betydning, om kvinden har ansigtet tildækket eller ej. Alene klædedragten sender et forkert signal.

Men så lenge barna ikke lider direkte overlast er det i følge kommunens jurister ikke noe som kan forhindre kvinnen i å bli godkjent. Derfor ønsker ansvarlige politikere i Odense at det danske Folketinget sikrer at private pleier i fremtiden skal godkjennes ut fra et pedagogisk hensyn.

Også i København er det motstand mot muslimsk tildekning. Skoleleder Lise Egholm på Nørrebro aviser at det er aktuelt å ansette lærere som for eksempel bruker burka. Hun sier til Berlingske Tidende at burkaen signaliserer alt annet enn den åpenhet og toleranse som demokratiet bygger på:

– Det kan ikke nytte noget, at vi er halalhippier, der hverken tør sige til eller fra. I folkeskolen skal vi udvikle børnene til åbne og tolerante mennesker, så de bliver i stand til at bære samfundets demokratiske værdier videre. Burkaen signalerer alt andet end åbenhed, tolerance og demokrati – derfor kunne jeg ikke drømme om at ansætte en lærer, der går med burka.

På Nørrebro er åtte av ti elever tospråklige, og skolelederen har gjennom lengre tid beskjeftiget seg med integrasjon i folkeskolen. Hun forstår godt at flere politikere i Odense byråd er motstandere av å ansette kvinner iført burka.

– Vores påklædning signalerer, hvem vi er – og hvad vi står for. Det er i orden at være muslim, men det er ikke i orden, du signalerer, at du er så ortodoks, så du mener, du har fundet den endegyldige sandhed. Det vil jo være ensbetydende med, at alle andre har taget fejl, og så stopper al dialog og samtale. Så er der i sidste ende ikke længere noget der hedder demokrati.

Egholm understreker at det for øvrig er revnende likegyldig hvilken religion det i slike tilfeller er snakk om, men legger til at problemet med burkaen er at den signaliserer at viktigste for vedkommende er å være muslim. Et annet problem i forhold til burka er at den hemmer utsynet i mer enn èn forstand: hvordan skal skolen kunne signalisere at den går inn for sunnhet, idrett og mer bevegelse hvis medarbeiderne går rundt i uniformer hvor de ikke kan røre seg?, spør Lise Egholm.

Hva angår folkeskolens rommelighet og toleranse når gjelder elever og lærere, går det i følge skolelederen en grense:

– Ja, og det er ikke let at trække grænsen, men for mit vedkommende stopper festen altså ved burkaen. Og kom der en burkaklædt mor til mig og ville have sit barn ind på skolen, så tror jeg, at jeg ville tage en snak med hende og så sige: Ved du hvad, jeg kan se, hvordan du ser ud, og jeg tror, at du måske hellere skulle vælge en arabisk skole -ærligt talt. Man sender det signal, at det eneste der betyder noget for mig er islam – og det går ikke.

Integrasjonsordfører Lotte Bundsgaard i Socialdemokraterne finner det på sin plass at kommunene selv vedtar regler som forbyr tildekkede kvinner å passe barn for kommunale penger, men mener at det ikke er nødvendig å appellere til Folketinget for å skaffe tilveie et slikt forbud:

– Man skal kunne se en kvindes ansigt. Ellers bør hun ikke kunne få stilling i det offentlige, siger integrationsordfører Lotte Bundsgaard (S). Hun støtter Odense-rådmands forslag om dress code for muslimske dagplejere.

Som udgangspunkt bør det nemlig ikke være Folketinget, der blander sig i, hvorledes offentligt ansatte går klædt, men der er grænser, mener Bundsgaard.

Berlingske Tidende: Kommunalt nej til muslimsk kvindedragt

Berlingske Tidende: Skoleleder – Burka, nej tak