Kommentar

Saken om Ayaan Hirsi Ali er symbolmettet: den civil courage vi liker å hylle, representeres av en somaliskfødt kvinne, som har tatt det liberale samfunnets verdier på alvor. For det skaffer hun seg mange fiender, og ender med å bli gjort statsløs av sin egen regjering i løpet av 24 timer!

Saken er enesteånde, ikke bare i Nederland. Den forteller også noe om at Europa er forenet ikke bare av et fritt marked, men nå i stigende grad av felles problemer, i første rekke i spørsmålet om forsvar av liberale verdier.

Det er et stort paradoks og en bitter ironi i at en veltilpasset, begavet politiker fra den tredje verden, blir utstøtt fra et europeisk land, og det sogar fra et som gjorde toleranse til sitt varemerke, og var tilfluktssted for annerledestenkende på 1600-tallet.

Saken har vakt stor oppsikt verden over. Men amerikanske aviser og medier har ikke den innføling som skal til. Det blir noe utvendig over beskrivelsen. Dette er en europeisk historie, og det er sett innenfra at dramatikken avsløres.

Kommentatorer i både Der Spiegel og Neue Zürcher Zeitung tar Ayaan-saken ytterst alvorlig. -Erasmus og Voltaire ville rotert i sine graver, sier en iranskfødt professor som underviser i Leiden.

Neue Zürcher slår fast at den politikeren som har gjort mest for å kjempe for muslimske kvinners rettigheter, ble støtt ut på en ytterst brutal måte. Det sender et signal som undertrykkerne vil vite å tolke som en seier. De er kvitt sin mest brysomme fiende. Det vet selvfølgelig Rita Verdonk.

Riktignok foreligger det en høyesterettsdom som sier at personer som har løyet, automatisk mister statsborgerskapet hvis det blir oppdaget. Men ikke nødvendigvis i løpet av 24 timer, for de feilaktige opplysningene var kjent for flere år siden. De kunne vært evaluert. Akkurat som T. Nordby og UDI ga opphold til MUF-kurdere som kunne fremlegge ID og arbeidskontrakt, eller kurdiske homofile en bloc. Asyl-søknader er alltid en vurderingssak.

Det er også interessant at det var en sosialdemokratisk TV-kanal, VARA, som laget programmet Holy Ayaan: De dro helt til Mogadishu for å finne opplysninger som var kjent i Nederland. Men en TV-dokumentar virker sterkt, og «offeret» er vergeløst når ballen begynner å rulle.

Det samme kunne skjedd her.

Det er vanskelig å befri seg fra følelsen av at det er Ayaans fiender som har vunnet, og at det som har skjedd har vært styrt av slike motiver.

Men den som til sist taper er Nederland og Europa. Begge har mistet en ytterst begavet og modig talsperson for en raskt voksende folkegruppe. Europa trenger all den innsikt det kan få for å hanskes med sine muslimer. Men «Nederland» likte ikke hennes metode, den direkte formen og kritikken. Men som hun selv sa tirsdag: -Problemene forsvinner ikke med meg. De er kommet for å bli.