Mens intellektuelle i Vest-Europa er mest opptatt av å underkaste seg islam og innskrenke både egen og andres åndsfrihet, kjemper de intellektuelle i Midtøsten for åndsfriheten i sine muslimske hjemland. Forleggeren Mohamed Hashem har skapt et intellektuelt frirom i Kairo. Å stifte bekjentskap med slike skikkelser er som å puste i friskere luft.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.