Hamed Abdel-Samad. Foto: © JCS / Lisens: CC-BY-SA-3.0 / GFDL. Wikimedia

For noen feiginger dere er! Mange unge muslimer bor i Vesten og nyter godt av fordelene ved friheten, men de gjør ikke noe selv for denne friheten. Mange er høyt utdannet og har en bra jobb, men blir sittende igjen i tvangen fra religionen og egen samfunnsgruppe.

Utdannelsen og engasjementet deres står aldri til tjeneste for opplysningen og fellesskapet, men snarere for islam og parallellsamfunnet. De kritiserer den høyreorienterte ideologien så lenge den kommer fra bio-tyskere, men vi hører knapt noen kritikk fra dem mot de reaksjonære islamforbundene, de nasjonalistiske grå ulvene eller de patriarkalske strukturene i deres egne familier.

Til gjengjeld er mange av dem slips-islamister som støtter Erdogan, de grå ulvene og det muslimske brorskapet, foruten å forsvare patriarkatet. De siterer Kant og Adorno for å relativisere opplysningstiden og bagatellisere islamismen. De forlanger særrettigheter for muslimer i Tyskland, men avviser minoritetsrettigheter for kurdere i Tyrkia eller for kristne i den arabiske verden.

Også mange muslimske intellektuelle og journalister er fanger av disse klanene, og de viser stadig forståelse for parallellsamfunnet istedenfor å utfordre sine egne med kritikk. Selv om slik kritikk av og til forekommer, er den ofte lavmælt, og den relativiserer seg selv etter to setninger, mens debatten dreier i retning av kamp mot islamofobi.

Andre og tredje generasjons etterkommere etter migranter vet nøyaktig hva som går galt både i oppdragelsen og i lokalsamfunnene, og har ofte lidd av det selv, men de beskytter sine egne når kritikken kommer fra utsiden. Istedenfor å praktisere selvkritikk legger de skylden for elendigheten på andre.

Krisesentrene er fulle av rettsløse muslimske kvinner, men mange høyt utdannede muslimske kvinner kjemper heller for hijab og burkini. Istedenfor å frigjøre seg fra den patriarkalske tradisjonens åk, lanserer de initiativer og prosjekter for å rehabilitere en profet som tok kvinner som krigsbytte og giftet seg med en seks år gammel jente, som en modell for moderne mennesker!

Jeg sier dere: For noen feiginger og hyklere dere er! Dere er ikke frie, myndige borgere, men undersåtter av religionen og lokalsamfunnet deres! Og hvis dere var like kraftige motstandere av overgrepene i deres egne rekker som av islamkritikken, ville denne siste ha vært overflødig! Hvis dere viste større mot istedenfor offermentalitet, ville samfunnet vært rikere. Hvis dere kjempet for alles frihet istedenfor kun å forlange spesialbehandling av dere selv, ville mye ha vært vunnet.

 

Denne teksten ble opprinnelig publisert på Hamed Abdel-Samads Facebook-vegg den 27. november 2018, hvilket først resulterte i at forfatteren ble utestengt fra Facebook. Med hjelp fra sin advokat og støtte fra venner og følgere fikk Abdel-Samad slippe inn igjen to dager senere.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂