Nytt

Politikere må forvente seg spørsmål om homofili og abort når muslimene skal grille politikerne før valget i høst.
– Dette er viktige saker for oss muslimer, sier Ikhlaq Ahmad, talsmann i Islamic Cultural Center til Magazinet.
Idag får arbeiderpartiets partisekretær Martin Kolberg besøke Islamic Cultural Center (ICC).
– Vi har invitert alle politiske partier hit til ICC den 28. august og da vil vi ta opp slike spørsmål med dem.
Om lag 13 prosent av velgerne i Oslo er muslimer og de utgjør dermed en stor velgergruppe, noe Arbeiderpartiets partisekretær er inneforstått med. Under sitt besøk i dag i ICC skal partisekretæren tale om sosialdemokratiets ideologi og prinsipper og religionens plass i samfunnet.
ICC ble grunnlagt i 1974 og er Norges eldste muslimske menigheten i Oslo.

Muslimer vil stille politikere til veggs