Kulturdepartementet har gitt 400.000 til bydel Gamle Oslo, som skal samarbeide med organisasjoner med bånd til to av verdens største islamistbevegelser. Det skriver Lars Akerhaug i Dagen.

Ifølge Dagen er det bydel Gamle Oslo som har fått pengene, som skal brukes i samarbeid med blant annet moskeeen Islamic Cultural Centers ungdomsorganisasjon ICC-UNG og ungdomsgruppen til Det islamske forbundet, Ung Muslim.

Islamic Cultural Center er Norges eldste moske, med røtter til 70-tallet og den første bølgen med pakistanske innvandrere.

De som stiftet moskeen var også tilhengere og medlemmer av Jamaat-e Islami, en pakistansk islamistgruppe som følger den verdenskjente islamistiske tenkeren Abu Ala Mawdudi.

I Mawdudis idealsamfunn er det den islamske staten som ivaretar og håndhever den islamske loven. Han var en skarp kritiker til vestlig sivilisasjon, som han så på som en kilde til umoral.

Formålet er dialog
Enhetsleder Mette Bjørlo i bydel Gamle Oslo sier til Dagen at formålet med dette prosjektet er dialog  på tvers av moskeer og på sikt på tvers av religioner. Moskeene som er våre dialogpartnere er blant de største moskeene i Norge og har dermed store ungdomsgrupper.

Hun mener dialog med disse moskeene er «helt essensielt» siden målgruppen nettopp er ungdom og unge voksne:

Vår felles bekymring for utsatt ungdom samt et ønske om å bidra i arbeidet med å forebygge voldelig ekstremisme har bragt oss sammen. Vi alle møter ungdom som føler seg ekskludert, fremmedgjort og også mistenkeliggjort. Vårt felles mål er å jobbe for et samfunn basert på gjensidig respekt, anerkjennelse og harmoni.

Bjørlo har ikke besvart flere konkrete spørsmål fra Dagen.

Sjokkert
Haras Rafiq er fungerende leder i den britiske tenketanken Quilliam som arbeider med deradikaliserting og for å motvirke ekstremisme. Han mener norske myndigheter her går i samme fellen som britene gjorde da Gordon Brown var statsminister. Han er sjokkert over at norske myndigheter gjør det samme:

Britiske myndigheter forsøkte akkurat denne taktikken ved å bruke tilsynelatende ikkevoldelige ekstremistene til å hindre de voldelige fra å ty til vold. For det første virket det ikke, for det andre gikk skattebetalernes penger til dette. Det eneste disse organisasjonene fikk til var å få folk inn i et miljø der de sympatiserte med islamisme, i stedet for å ty til vold. Det var som å gi penger til ytre høyrepartier for å prøve å de-radikalisere fascister.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂