På ett område er vi på svært god vei til å få svenske tilstander; myndighetenes tette dialog og samarbeid med islamistene.

I fjor sommer ble den muslimske predikanten Tarik Chadlioui arrestert i en større anti-terroraksjon i England. Predikanten ble da beskyldt for å være den spirituelle lederen for et nettverk som har drevet med rekruttering til IS. Document skrev om saken i juli 2017. Det viste seg at Chadlioui hadde vært minst fire ganger og holdt foredrag i Norge, blant annet for ungdomsorganisasjonen til Center Rahma-moskeen i Oslo, Ung Rahma. En ungdomsorganisasjon som også har mottatt støtte til sine kjønnssegregerte arrangementer fra Oslo kommune ved bydel Gamle Oslo.

Moskeen er tydeligvis en nær samarbeidspartner for Oslo kommune. Torsdag 15. februar arrangerer nemlig Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune et såkalt kveldsforum med temaet: Økt foreldreengasjement i forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme – veiledningsstrategier, metoder og arbeidsmåter. Rahma konfliktråd, som sammen med Ung Rahma er en del av paraplyorganisasjonen Center Rahma, er invitert til å holde foredrag, som ett av ‘ressursmiljøene’. Man kan jo da undres over hvilke ressurser denne organisasjonen vil bidra med i arbeidet mot ekstremisme i hovedstaden.

Blant gjestene er Mehmet Temel (bildet), leder av den verdensomspennende tyrkisk-islamistiske bevegelsen Milli Görus. Det er en bevegelse som står det islamistiske partiet til Erdogan, AKP, nær. At en slik leder er invitert til en konferanse om mangfold er en stor vits. Det vitner om at man ikke forstår faren for radikalisering når man tillater infiltrasjon.

Leder Rowena B. Teodocio viser blant annet til at organisasjonen deltar i samarbeid om foreldreveiledning med fagsenteret i Bydel Alna.

– Det er i lys av dette at organisasjonen er invitert som bidragsyter, sier Tedocio til Minerva.