Nytt

Det finnes ikke bedre sted enn Oslo for å drive fysisk aktivitet hvis du er hvit, rik og velutdannet. Men hva med de andre?

Dette skriver Dag Vidar Hanstad i Aftenposten søndag 30.januar.  Han skriver om alle mulighetene Oslomarka gir oss til å være aktive, bedriftsidrett og treningssentre.  Det har vært avholdt Statens idrettskonferanse i Tønsberg, og her presenterte Generalsekretæren i Oslo idrettskrets, Ingrid Tollånes, et knippe utfordringer i Oslo.

21 prosent av Oslo barn er overvektige, mens to av ti barn har foreldre som er fattige. I flere bydeler er det flere barn og ungdom (opp til 19 år) med innvandrerbakgrunn enn norske. Felles for disse gruppene er at idretten sliter med å rekruttere.

Og som vanlig får vi servert problemene som følger med det multikulturelle samfunnet, ikke minst viljen til å trekke lasset i fellesskap. Og en del av løsningen er som vanlig å bruke offentlige midler for å rette opp det som ikke fungerer, og skoler og bydeler er av de som skal ta ansvaret.

Norsk idrett drives av dugnadsinnsats og frivillighet – et ukjent begrep for mange som kommer langveis fra. De fleste idretter medfører også visse kostnader til medlemskontingent og utstyr. Dette utgjør barrierer. Tollånes pekte på betydningen av å trekke med det hun omtalte som minoritetsbefolkningen. På den måten kan kunnskapen om det norske sivilsamfunnets rolle og funksjon styrkes. Idretten kan samle folk på tvers av etnisitet, alder og kjønn, noe som utgjør potesial for integrering. Dette kommer ikke av seg selv, og idretten trenger samarbeid med skoler, bydeler og idrettsråd for å ta dette samfunnsansvaret. Offentlige midler må også tilføres.

Fysisk aktivitet for barn og unge er lett tilgjengelig for alle i Oslo. Det finnes mange steder hvor barnefamilier er i helgene, som f.eks gratis skøytebane på Torshov, skilek og akebakker på Stovner og Skullerud, diverse ballbinger og grøntarealer og badestrender. Det er flotte muligheter til fotturer i bomiljøer og i Marka. Fysisk aktivitet må ikke koste mye penger. Dette er aktiviteter som kan benyttes gratis og er en fantastisk innfallsport til å komme i kontakt med andre mennesker, ikke minst foreldre. Og barna vil kunne finne andre barn å være aktive med. Men det er europeere som i hovedsak også bruker disse aktivitetstilbudene, og det er ikke kun norsk som er språket man hører på disse stedene, men ikke-vestlige er så og si ikke tilstedeværende.

Selv en barnerik familie bør ha økonomi til å kunne kjøpe inn noen akebrett skulle man tro. Ski og skøyter er mer kostbart, men er å få kjøpt på loppemarked hos enkelte idrettslag til snille priser.

Som vanlig er det offentlige penger som skal brukes for å få nye landsmenn i aktivitet. Det skal settes inn tiltak. Forstår ikke myndighetene at det skurrer?

Artikkelen kan dukke opp her: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/