Nytt

I Aftenposten 16.oktober skriver forskerne Guro Ødegård og Arnfinn H. Midtbøen om minoritetsforeldrenes frivillige innsats. Groruddalens minoriteter er aktive i frivillig arbeid i stor grad hevdes det fra forskerhold.

Våre kolleger på Institutt for samfunnsforskning har vist at minoriteters deltagelse i frivillig arbeid ligger så høyt at dersom førstegenerasjons innvandrere hadde utgjort hele den norske befolkningen, hadde Norge fortsatt vært i verdenstoppen i frivillighet.

Nordmenn legger ikke så godt merke til dette. Minoritetene bruker nemlig tiden på sang og dans, mens idrett, korps og speiding er nordmenns tidfordriv. I tillegg bruker minoritetene mye tid i trossamfunn.

Skal nordmenn få kontakt med minoritetene, som i flere tilfeller er majoritet i lokalmiljøet, må de altså delta i fremmede musikalske aktiviteter og delta i fredagsbønn. Det er slik det blir trivelig å være nordmann i Det nye Norge.

Mens mange etnisk norske barn (og foreldre) driver idrett, korps og speiding, følger mange minoritetsforeldre opp sine barn på kulturaktiviteter hvor dans, musikk og/eller morsmålsopplæring utgjør en viktig aktivitet. I tillegg utgjør trossamfunn en viktig arena for fellesskap og aktiviteter for store innvandrergrupper.

Ødegård og Midtbøen har et særdeles positivt syn på situasjonen i Groruddalen. Alle oss som har kommet oss vekk fra Groruddalen går selvfølgelig glipp av masse positive overraskelser i hverdagen.

Vi kjenner oss derfor ikke igjen i det bildet Fekjær tegner av innvandrerforeldres manglende engasjement.

Dette kan skyldes forskjeller mellom ulike lokalsamfunn. Men kanskje hadde Fekjær blitt positivt overrasket dersom hun ikke hadde flyttet før skolestart? Skolen bidrar til integrasjon i samfunnet, både blant foreldre og barn.

Ja, hva er grunnen til at såkalte ressursterke, høyt utdannede og innvandringsvennlige personer gir opp å leve i det multikulturelle miljøet?

Fortellingen føyer seg inn i rekken av ressurssterke personer med høy utdanning og innvandringsvennlige holdninger som ønsker at deres barn skal vokse opp med et etnisk, religiøst og kulturelt mangfold – men som har gitt opp.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Minoritetsforeldre-deltar_-men-pa-andre-arenaer-7745514.html