Nytt

Hamid Ali Farooq, imam i Islamic Cultural Centre (ICC) på Grønland er glad for at Malala får fredsprisen. Han mener at hun bør understreke at islam fremmer utdannelse, og at islam ikke nekter jenter å ta utdannelse. Vi blir gjennom media belært at islam er fred og toleranse. Kvinners utdannelse og likestilling mellom kjønnene er nok enda et kjennetegn ved islam.

Han understreker at islam ikke forbyr jenters utdannelse, og mener at Malala i enda større grad enn før bør få frem dette budskapet.

– Som muslim bør hun understreke at islam fremmer utdannelse. Islam forbyr ikke utdannelse. Her er det mange misforståelser, sier Farooq.

Pakistansk-norske Somia Rana (19) har et spesielt syn på fredsprisen. Til Oslo by/Aftenposten uttaler hun at de har diskutert fredsprisen i klassen. Det er andre som har hatt det verre enn Malala som heller burde fått Nobel fredspris. Hva lærer ungdommer om Fredsprisen? At den tildeles de som har opplevd smerte og motgang i livet?

– Vi snakket om prisen på skolen i dag. Jeg mener at det er flere jenter og kvinner som har hatt det verre enn henne, særlig de som bor i krigsherjede områder. Derfor mener jeg at flere enn henne fortjener prisen. Hun bør dele den med de som har det verre enn henne. De fleste i klassen min er enige i det, sier Rana.

http://www.osloby.no/nyheter/Malala-bor-understreke-at-islam-fremmer-utdannelse-7740139.html