Kommentar

Når jeg ser hva Walid al-Kubaisi sier om opprørerne i Irak og amerikanerne til Klassekampen, er det vanskelig å forstå at det kommer fra samme person som fordømmer terrorteologene i Dagbladet.

En ting er å være eklektiker. Det finnes ofte et poeng, noe å ta med seg hos de fleste. Men i dette tilfelle går det ikke. Kubaisis oppfatninger av opprøret i Irak er like mye på jordet som Bassim Ghozlan og imam Qaradawi.

Hvordan det er mulig å gi Carl I. Hagen rett i hans Bergens-tale, og samtidig mene at amerikanerne står bak bombene i Bagdad, er for meg en gåte.

Kubaisi sier det er den jevne iraker som reiser seg, og han lurer på om nordmenn vil anerkjenne at også irakere har rett til sitt 9. april? altså rett å bli svøpt i den samme mytologien som Norge ble.

Det er forståelig at en av irakisk opprinnelse føler annerledes enn en innfødt nordmann om Irak. Men Kubaisis syn faller langt utenfor denne rammen.

Kubaisi mener at okkupasjonsmyndighetene, overgangsregjeringen og CIA med omhu velger hva slags informasjon som får slippe ut av Irak.

For å eliminere alle motforestillinger må han slå fast at vestlige medier ikke er til å stole på. De er i lomma på amerikanerne. Dette er sprøyt. Det er usikkerheten som legger bånd på dekningen. Innfødte irakere gjør en heltemodig innsats for at omverdenen skal få vite hva som skjer. Det er som oftest de som blir drept. Dessuten har Irak et hundretall aviser, som blir lest av irakiske tolker for vestlendinger.

«- Det vi får høre fra media er det bildet som passer den amerikanske okkupasjonen.
Informasjonen kommer fra det sensurerte medieapparatet som bevisst sprer feilinformasjon om det som foregår i Irak.»

Velkjene uttrykk som «bevisst sprer feilinformasjon», kjenner vi fra diskrediteringens kunst.

Men det blir verre. Det verste er utvilsomt at Kubaisi sier det er amerikanerne og «quistlingregjeringen» som står bak de verste bombene i landet. Han nevner spesifikt hendelsen der 34 barn ble sprengt i fillebiter.

Kubaisi mener at amerikanerne vil gjøre alt for å koble slike terroraksjoner til motstandsgruppene. Han hevder til og med at bomber som rammer sivile er planlagt fra okkupantenes side, for å ramme motstandens legitimitet.

«- Hva har motstandsgruppene å tjene på slike terroraksjoner? De sier tydelig at «dette er ikke oss, dette er okkupantenes verk».

– Dette er nøye planlagt fra okkupantenes side, mener Kubaisi.»

Det er ikke like lett å avgjøre hva som er Klassekampen og hva som er intervjuobjektet. Det vises til Allawis parti som i samarbeid med CIA planla bombeattentat i Irak på begynnelsen av 90-tallet for å «ryste» regimet. Det ble lite eller ingenting av planene, men KK gjør et nummer av det, som Kubaisi griper begjærlig.

«- Dette tyder på at tvilsomme bomber som skaper forvirring kan være planlagt av quislingregjeringen i samarbeid med CIA og okkupantene. Når motstanden presser på, når den blir mer aktiv, og når regjeringen føler at de mister grepet – da kommer disse bombene, hevder Kubaisi. Han mener at det fremdeles finnes terrorceller som CIA har stiftet i Irak, og at disse prøver å ødelegge for motstandskampen: «

Når regjeringen føler seg svak og presset, så går de bort og steller i stand en selvmordsaksjon? Dette er så vanvittig at det knapt kan tas alvorlig.

USA har mye dritt på samvittigheten. Men ikke all dritt i verden skyldes USA (eller Mossad). I The Ugly American, filmatiseringen av Graham Greenes roman med Michael Caine, går bomber av i sentrum av Saigon. Vi er ennå på rådgiverstadiet. Det er CIA som står bak for å drive frem et kupp med en mer kampvillig general. Ifølge filmen.

Det er en av venstresidens største synder at den aldri sørget for å skille fakta og fiksjon, men elsket å lage mystifiserende konspirasjoner, der et fenomens overflate ofte skjulte det stikk motsatte. Hvilket er oppskriften på klassisk stalinisme.

Det er nesten en sykdom, for man faller som offer for den selv etterhvert. I Midtøsten er denne sykdommen langt fremskreden. Alt negativit skyldes israelerne eller amerikanerne. Man evner ikke å tenke nøkternt, og fristelsen for myndighettene til å legge skylden på USA/Israel er uimotståelig.

Klassekampen : ※ Motstanden er folkets puls

Jeg er Bjørn Stærk takk skyldig som gjorde meg oppmerksom på Kubaisis merkelige standpunkter.