Mens de fleste kommentatorer etter massakren i Orlando har pekt på USAs liberale våpenlovgivning, samtidig som de har generalisert hatet mot homofile, går Norges første åpne homofile muslim, Kaltham Alexander Lie, ut og sier til Klassekampen at han ikke er overrasket over terroren i USA.

Kaltham Lie Eriksen sier til Klassekampen:

Moskeene i Norge har et ansvar de ikke tar.

Lie var den første muslimen i Norge som sto fram som åpen homofil. I løpet av de snart ti årene synes han det har skjedd sørgelig lite, og sier:

Jeg får fortsatt kjeft når jeg går på gata. Mine muslimske venner blir hetset fordi de er sammen med meg.

Han viser blant annet til Amal Adens bok «Om håpet glipper er alt tapt» hvor homofile flyktninger i Norge forteller sine historier om vold og undertrykkelse.

Mens Klassekampen gjør intervjuet hjemme hos Lie, har han besøk av en homofil flyktning fra Syria som frykter for livet sitt. Han fikk bostedskommune en annen plass i Norge, men etter trakassering og drapstrusler fra andre flyktninger rømte han til Oslo. Nå bor han på gata, og Lie sier:

Jeg skulle ønske moskeene kunne fortelle nyankomne flyktninger om homofiles rettigheter i Norge. Her er det lover og regler som beskytter oss. Men blant mange muslimer i Norge har imamene større makt enn det politikerne har.

Norsk-irakeren fikk asyl i Norge i 1992 etter å ha blitt utsatt for forsøk på «reorientering» ved hjelp av tortur i Irak.

Han har fått flere dødsdommer og blitt utsatt for fire drapsforsøk, blant annet fra sin egen far.

Nå er han bekymret for at folk som hater homofile, vil komme til Norge, og sier:

Flyktningsituasjonen i Europa i dag gjør det farligere å være homofil muslim. Det gir moskeene et særskilt ansvar.

På spørsmål fra Klassekampen om en liknende terroraksjon kan skje i Norge, svarer han:

Ja. Det kan skje overalt. Jeg ble ikke overrasket over massakren i Orlando. Vi møter så mye hat. Mange vil ikke at vi skal synes. Derfor er det viktig at vi er åpne.

Linda Noor, daglig leder i Minotenk, hevder i sin kronikk i Dagbladet i går at det fortsatt er en utbredt oppfatning blant muslimske lærde at homofili er en selvvalgt vei og at det er foreskrevet dødsstraff for homofil praksis. Hun mener det er åpenbart at slike religiøse tolkninger bidrar til hat av homofile og at det er ekstremt viktig at de utfordres.

I USA har presidenten av den muslimske paraplyorganisasjonen Muslim Public Affair Council (MPAC), Salam Al-Marayati, kommet med en tydelig erklæring mot terroren i Orlando og framhevet at muslimer og homofile har felles interesse i å bekjempe hat­kriminalitet mot minoriteter.

I Norge har det vært stille. Ingen muslimske ledere har vært på banen. Også fra muslimer på sosiale medier har det vært ganske taust, og Linda Noor skrev i kronikken i Dagbladet i går at:

«Jeg bet meg også merke i at det var viktig for en del av de muslimer som uttrykte avsky mot terroren, å samtidig presisere at homofil praksis er forbudt i islam».

Oslopolitiets statistikk viser en dobling i antall anmeldte tilfeller av hatkriminalitet fra 2014 til 2015. 40 forhold handlet om religion. 33 forhold handlet om LHBT – som er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle.

Nå håper Lie på folkelig motoffensiv.

 Jeg håper å se mange som vil støtte oss i årets homoparade.