Nytt

Advokat og Venstre-politiker Abid Q. Rajas kronikk om hva slags holdninger som under oppveksten blir innprentet muslimske gutter blir mottatt både med støtte og kritikk.

I kronikke beskriver Raja hvordan de fleste muslimske gutter blir flasket opp med antipati eller hat mot amerikanere, jøder og homofile, og at alle som krenker islams profet Muhammed er fritt vilt. Når muslimske gutter i tidlige barneår får innprentet at de som krenker islams profet skal mishandles eller drepes, blir det som voksen vanskelig å kvitte seg med den hatefulle bagasjen, skriver Raja, og legger til at man som muslimsk minoritet også er klar over at der er visse ting man ikke kan si foran “hvite” eller ikke-muslimer.

Dette inntrykket bekreftes av lege og samfunnsdebattant Muhammad Usman Rana, som i likhet med Aftenposten kommentator Inger Anne Olsen synes at Raja generaliserer kraftig og mener at denne diskusjonen burde vært tatt internt i det norsk-pakistanske miljøet:

– Det skal ikke underkjennes at slike holdninger finnes, og de må motarbeides. Jeg har selv skrevet om at antivestlig hat, propaganda og konspirasjonsteorier om jøder nærer ekstremismen, og må motarbeides. Men det er utvilsomt at Raja overdriver og generaliserer utfra sitt eget verdensbilde og fremstiller muslimer som generelt en hjernevasket og antivestlig folkegruppe, sier Rana.

Rana mener diskusjonen rundt disse holdningene først og fremst bør tas internt.

– Lederskikkelser i de ulike miljøene må på et introspektivt vis komme slike holdninger til livs, ved å bidra til diskusjoner internt i miljøene. Men generaliserende og unyanserte utspill vil ikke bidra, sier Rana.

Hverken Akhtar Chaudhry (SV), Afsan Rafiq (H) eller Khalid Mahmood (Ap) kjenner seg igjen i Rajas beskrivelse. Sistnevnte mener at Raja forenkler problemstillingen:

– Hatet han skriver om skyldes ikke kultur, det er uttrykk for store, reelle politiske motsetninger. Det Raja omtaler som hat mot jøder, er ikke det. Det er reaksjoner på Palestina-konflikten og staten Israels opptreden overfor sine naboer, sier Mahmood, som mener det vil kreve en modningsprosess for å imøtegå fiendtlige holdninger.

– Muslimenes vei blir ikke enklere av at andre, utenforstående griper inn og latterliggjør og forsøker å påpeke hva som er rett.

Heller ikke Islamsk råd Norge og ungdomsorganisasjonen Islam Net vil uttale seg, men tidligere generalsekretær Faiz Alam i moskeen Minhaj ul-Quran mener Raja har dummet seg ut: – Dette blir veldig dumt av Raja. Denne kronikken bringer oss ikke fremover, snarere tvert imot, sier han til Aftenposten. Alam mener at Rajas beskrivelse en oppvekst preget av til dels hat mot amerikanere, jøder, indere og homofile ikke er representativ for det pakistanske miljøet.

Raja får imidlertid støtte av Ap-politiker og arrangør av jul for enslige Aslam Ashan, som mener at de fiendtlige holdningene Raja beskriver er relativt utbredte.

– Utfra det jeg har fått referert, tror jeg Rajas beskrivelse er nokså korrekt. Det finnes en hatkultur blant muslimske gutter. Den omfatter ikke så mange, men selv om det bare er en av ti, så betyr det at vi sitter på en tikkende bombe, sier Ashan.

– Problemet er at det ikke er så mye vi kan gjøre med det her i Norge. Hatet har ikke noe med Norge å gjøre, men har med alt som skjer ute i verden å gjøre. Det bunner i de store, internasjonale konfliktene.

Filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen, som har norsk-pakistansk bakgrunn, kaller Rajas kronikk modig. Selv oppfatter han det pakistanske samfunnet som ekstremt rasistisk:

Han går langt i å innrømme at han selv har vært en del av en kultur som oppfostrer barna til å bli voldelige på bakgrunn av fornærmelser, sier Rolfsen.

Han mener det er vanskelig å si sikkert hvor representative Rajas beskrivelser er.

– Men ut fra dem jeg kjenner, er det veldig mye sant i det han sier. Den store integreringsutfordringen er at det dannes en kløft mellom innvandrerbefolkningen og det norske samfunnet, ved at barna læres til å distansere seg fra de norske verdiene. Hatet mot jøder og USA, er en del av dette, sier Rolfsen.

Han oppfatter det pakistanske samfunnet som ekstremt rasistisk.

– Alle som er mørkere i huden enn dem, oppfattes nærmest som søppel. Så kan jeg ikke stå inne for at alle får beskjed om at det er greit å ty til vold og drap, men det ligger en voldskultur her, sier Rolfsen.

Rolfsen sier at de fiendtlige holdningene og utenforskapet reproduserer seg fordi indoktorineringsmønsteret gjentas i hver nye generasjon som følge av disse miljøenes ekteskapsmønster, og mener at løsningen er å sette en stopper for praksisen med henteekteskap.

Aftenposten:- Det pakistanske miljøet er ekstremt rasistisk