Nytt

Avisen Vårt Land følger opp at Islam Nets leder, Fahad Qureshi, har lagt ut en tale på Youtube hvor han oppfordrer til konservativ jihad, og i et intervju med Vårt Lands Hilde Arnesen, sier Linda Noor:

Verset han siterer brukes tradisjonelt til å mane til kamp og krig. Den norske oversettelsen sier «kjemp», men på arabisk ­betyr det «drep dem». Det er ganske alvorlig å bruke dette i et debattinnlegg.

Hun viser til videoen fra Islam Net hvor lederen, Fahad Qureshi, holder en 55 minutters monolog rettet mot tre muslimske samfunnsdebattanter: Linda Noor, Shoaib Sultan og Ali Chishti. Der siterer han Koranen og oppfordrer norske muslimer til å «­komme seg ut på slagmarken», og erklærer jihad med penn.

Mine kjære brødre og søstre, jeg vil spørre dere oppriktig. Det er på tide å komme ut på slagmarken. Dette er ikke min kamp, det er vår kamp. Selv om det ikke er en fysisk kamp. Det er en kamp med penn. Hvis du kan skrive, skriv kronikker. Hvis du ikke kan skrive kronikker, skriv kommentarer på Facebook. For jihad med penn er mye enklere enn den fysiske Jihad, sier Qureshi­ i videoen.

Linda Noor ­reagerer ifølge Vårt Land kraftig på videoen og 
sitatet Qureshi har valgt fra 
Koranen. Hun mener muslimer som har kjennskap til Koranen og historien bak vet hvilken 
sammenheng dette verset brukes i:

Det finnes veldig mange ­andre vers han kunne brukt i stedet hvis han oppriktig mener at han ikke ønsker å koble dette opp mot væpnet konflikt. Han har et stort ansvar overfor dem han opptrer som leder for, blant dem finnes det personer som åpent truer med vold.

Fahad Qureshi sier til Vårt Land at videoen var ment for å forklare hendelsesforløpet i den pågående debatten. Han mener han har vært tydelig nok i sin oppfordring til andre muslimer

På spørsmål fra Hilde Arnesen om det ikke er en fare for at enkelte kan tolke hans snakk om jihad som som oppfordring til vold, svarer han:

 Ja, jeg bruker ordet jihad, og nettopp derfor forklarer jeg at det ikke skal tolkes dit hen. Verset fra Koranen som jeg siterer bruker ord som kan tolkes som henvisning til fysisk kamp, men jeg presiserer at jeg oppfordrer til en skriftlig kamp.

Og da Arnesen følger opp og spør om han forstår de som sier at videoen din kan tolkes som oppfordring til voldsbruk, er han fortsatt like kategorisk avvisende:

 Overhodet ikke. Det er jo absurd. Chishtis kritikk av Islam Net het «Kampen om islams sjel». Man kan hevde at det ligger en underliggende voldelig oppfordring i en slik formulering, men det vil være uredelig. Jeg vet at Chishti ikke står for å påføre meningsmotstandere vold. Den samme redelighet ber jeg at den andre part viser i sine formuleringer.

Men da kommer Linda Noor med en avklarende tilnærming til saken:

 Han kan presisere så mye han vil og fortelle oss at vi skal tolke det som en metafor. Det er interessant at han mener vi må tolke dette verset metaforisk når han vanligvis er så nøye med at vi ikke skal tolke Koranen selv, sier Noor.

Hun mener ifølge Vårt Land at debatter om islam ofte er opphetet, men at det tas til et annet nivå med denne videoen:

Jeg frykter at en veldig uheldig konsekvens er at flere vil kvie seg for å delta i samfunnsdebatten, hvis resultatet kan være en times lang krigserklæring adressert i ditt navn.

Les mer: Vårt Land

Og selv Lars Gule og Sindre Bangstad misliker situasjonen. Til Vårt Land sier Gule:

Det er synd at en i utgangspunktet positiv og viktig debatt blant muslimer i Norge er blitt polarisert og personfokusert. Det øker avstanden, noe som igjen kan føre til at det kommer inn elementer av stigmatisering. Da balanserer du hårfint på kant med uttalelser som av noen kan oppfatte som oppfordringer til uønskede handlinger.

Og Sindre Bangstad deler bekymringen:

Det har vært en del personlige snarere enn ideologiske overganger fra den ene til den andre varianten, også i Norge. Når man fra Islam Nets side legger seg så tett opp til en form for takfir-retorikk, hvor man erklærer muslimske meningsmotstandere som mer eller mindre frafalne å regne, og ved å anvende en ambivalent jihad-retorikk som dette, så kan man risikere å bære ved til bålet til enkeltindivider som ønsker å dra dette enda lengre ut i ytterlighetene

 

Les mer: Vårt Land

 

 

Foto. Linda Noor, commons wikipedia