Kommentar

Det viser seg nå at det er en tredje kategori norske offiserer i Irak. Det er stabsoffiserer som er avgitt til koalisjonen, det er offiserer som trener irakere, og det er norske NATO-offiserer som er sendt til Irak av NATO. Til sammen rundt 20.

Det var denne tredje gruppen som skapte problemer på Soria Moria. Stoltenberg rodde det hele i havn da han forkynte at Norge ikke akter å bryte med vanlig praksis og gå på tvers av NATO, selv om Frankrike og Tyskland gjør det.

Saken etterlater inntrykk av at Stoltenberg ikke var klar over forholdene da han meldte norsk tilbaketrekning til George W. Bush. Ikke overbevisende.

SV er mer ekstreme enn man skulle tro. Utenrikspolitisk talsmann Bjørn Jacobsen sier uttrykkelig at norske offiserer ikke bør delta i noen form for opplæring av irakiske styrker. Heller ikke på Jåttå, eller med penger eller materiell.

SV ønsker m.a.o. ikke at dagens irakiske regjering skal ha mulighet til å forsvare seg mot opprørerne, det være seg jihadister eller sunnier.

For andre gang begår den norske venstresiden harakiri. Man er villig til å ofre både irakere og afghanere på USA-motstandens alter. Hvis Rumsfeld & Co er maktmennesker, er deres kynisme for ingenting å regne mot en moralistisk, aggressiv venstreside.

Denne linjen er et forræderi mot alt det den antiautoritære, humane venstresiden har stått for både før og etter krigen.

En rød tråd

Antiamerikanismen binder SV sammen med RV. I Klassekampen gir Peter M. Johansen en beskrivelse av NATO og Afghanistan som gjør NATO og USA til den virkelige trusselen. Det er USAs okkupasjon av Afghanistan som fremprovoserer angrep. Johansen vil ha inn en FN-styrke fra muslimske og/eller alliansefrie land. Roten til ondet skriver seg fra NATOs vedtak om å operere out of area. Johansen lager en kjede fra Bosnia, bombingen av Jugoslavia (sic!) til nå Afghanistan.

Det er megetsigende at det på samme side står en annonse for et møte, «Ut av Irak – hvorfor ikke også Afghanistan?», hvor Peter M. og SVs Jacobsen er hovedinnledere.

Hvorfor hisse seg opp over dette? Mange på venstresiden er ikke klar over den innebygde logikken i argumentasjonen.

I samme avis går Peter M. (som han kalles) langt i å forstå Foreningen av sunni-lærde og den sunnimuslimske motstandskampen. Han serverer også Mor Nille-påstander om at de to SAS-soldatene i Basra var ute for å plante bomber for «å skape borgerkrigslignenede scenario som skal legitimere fortsatt okkupasjon».

Det minner sterkt om Klassekampens og RVs sympati for den storserbiske nasjonalismen med morderisk fortegn.

Aftenposten kommenterer Irak-offiserene på lederplass, og minner om at avisen i sin tid var mot å sende norske stabsoffiserer til Irak.