Kommentar

Danske soldater føler seg sviktet av pressen som har vært mer opptatt av å svartmale avhørsmetoder enn hva kontigentgen har utrettet for sivilbefolkningen.

Man kan trekke en fjern parallell til amerikanske soldater som kom hjem fra Vietnam, og ikke kjente seg igjen: deres innsats ble ikke verdsatt. De fikk føle at de hadde utkjempet en upoulær krig.

I Danmark og Norge er det mediene som har vært opptatt av den politiske kritikken av styrken. Det slår tilbake på soldatene. I tillegg kom Abu Ghraib. De første danske soldatene som kom hjem igår var pissed av måten avhørssaken var slått opp på.

»Vi føler, at der har været en hetz fra sensationsbladene, specielt Ekstra Bladet. De er ikke særligt populære blandt soldaterne i Irak, og jeg synes, at det lugter af, at de løber med en halv vind, når de skriver deres artikler,« siger oversergent F. Rottbøll Nielsen.

Hetzen har taget hårdt på soldaterne. F. Rottbøll Nielsen har været udstationeret fire gange. En gang i Bosnien, to gange i Kosovo og altså en gang i Irak.
»Irak har været den sværeste mission, jeg har været på. Både fysisk og psykisk. Nogle af mine soldaterkammerater har sagt, at hvis folk spørger dem om, hvor de har været henne, vil de fortælle, at de har været seks måneder i fængsel for at undgå at sige, at de har været i Irak,« siger oversergenten.

Nesten alle soldatene støtter etterretningsoffisier Annemette Hommel, og mener hun er ofret av en feig sjef, oberst Henrik Flach.

Afhøringssagen har naturligvis været diskuteret meget i Camp Eden-lejren i Irak. Hovedpersonen i sagen, efterretningsofficer Annemette Hommel, støttes af de hjemvendte soldater.

»De fleste af dem, der har været i Irak, støtter hende. Jeg har arbejdet med Annemette Hommel, og jeg vil betegne hende som utroligt dygtig og kompetent,« siger F. Rottbøll Nielsen.
Han mener, hun er blevet ofret af Oberst Henrik Flach, der også blev sendt hjem.

»Der blev sendt fire officerer hjem, og det skulle kun have været én, Henrik Flach,« siger F. Rottbøll Nielsen.

Indland Jyllands-Posten