For første gang skal danske offiserer stilles for retten for brudd på Genevekonvensjonen om behandling av fanger. Det lukter politisk bekvemmelighet og heksejakt lang vei.

Det var påtagelig hvordan NRK Dagsnytt kastet seg over nyheten og lot den gå i flere sendinger, endog med korrespondent-rapport. Til tross for at den knapt har vært nevnt tidligere. Her kan man trekke de Irak-engasjerte ned i søla etter tur.

Abu Ghraib har utløst et medietrykk, der politikere og medier kappes om å finne og fordømme eventuelle overtramp.

De såkalte overtramp som kaptein Annemette Hommel har gjort seg skyldig i, er så bagatellmessige at de knapt fortjener å nevnes.

Weekendavisen, Jyllandsposten og flere andre skrev meget fyldestgjørende om saken da den sprakk i fjor. Ingen tviler på at situasjonen i Irak er svært vanskelig.

Irakere som tas i forvaring for overlevering til britene er ikke mors beste barn.

Det var en palestinsk tolk som selv ble sendt hjem som klaget på Hommel. Han var selv i klammeri med Hommel fordi han ikke likte å bli kommandert av en kvinne.

Det kan virke som om auditørene i Forsvaret har hørt på¨den ene part i saken.

Fangene måtte stå på kne, javel, og måtte holde ryggen rak; tenk det! Dette var en forhørssituasjon, man ønsker å markere hvor makten ligger. Men kanskje problemet lå nettopp her: det var en kvinne som kommanderte.

En fange ble nektet vann! Javel, det var en fange som nettopp hadde fått vann, og brukte det som påskudd til å slippe å svare.

Skal ha kalt fanger for «hund» og «svin». Tja. I så fall ikke profesjonelt. Men hvem sier det? Den palestinske tolken?

Å reise tiltale for slike bagateller er det samme som å slå bena under seriøse soldater. Man sitter igjen med de udugelige.

Dette var en avhørssituasjon, ingen vanlig dialog. Såvidt jeg vet gir Genevekonvensjonene ganske langt i å tillate mildt press, mye lenger enn å nekte enn fange vann midlertidig, eller be han stå på kne.

Men det er Abu Ghraib som ruller.

Danske soldater sa de forsto hvordan britiske soldater kunne ta igjen mot irakere for å lære dem en lekse. Ikke at de godkjente det. Men de forsto.

Det var uhørt for SF og andre politikere som kom løpende. Slikt kunne man ikke ha noe av.

Det er mennesker som aldri har vært i nærheten av en skarp situasjon, og i realiteten driter i soldatenes liv.

I Norge har vi avskaffet dødsstraff i krig.

Når virkelighetsflukten antar slike dimensjoner må man vente seg noen kollisjoner underveis.

Politiken.dk – det levende net

Hommel-saken skaper nye skiller

Svik på dansk. Virkeligheten er besværlig

Hommel-saken romler videre

Hommel-saken, et spørsmål om troverdighet