På nyhetene har vi hørt at en dansk etterretningsoffiser er anklaget for å ha anvendt uakseptable metoder under fangeavhør. Nå viser det seg at offiseren er en kvinnelig offiser med 17 års fartstid. Hun sier det er de fem palestinske tolkene som tok fangenes parti, og nå tar hevn.

Dette forhold setter unektelig saken i et annet lys. Det snur fokus på et helt annet problem, som VG nevner, uten å gå nærmere inn på det.

Offiseren, Annemette Hommel (37), sier de fire palestinske tolkene var helt uforberedt og ukvalifiserte til jobben. De blandet seg i avhøret og sa fangen måtte ha vann osv.

Hun hadde i den danske Irak-leiren, «Camp Eden», ansvaret for de fem tolkene, som alle var danske statsborgere med palestinsk bakgrunn. Disse var hun ofte på kant med.

– Politiske motiver

– Tolkene var slett ikke rustet for å komme ned i et område hvor de kunne risikere at det ble skutt på dem. Når tolken for eksempel brøt inn og sa at jeg skulle gi fangen vann, så forsto han ikke sin oppgave. Hans oppgave var bare å oversette, ikke blande seg inn med kommentarer og ta de andres parti, sier 37-åringen til Jyllands-Posten.

Til Politiken sier hun at tolkene var «dårlig utdannede og lojale overfor de tilfangetatte irakerne».

Hun mener at den danske sjefen i Irak, oberst Henrik Flach, var kjent med alt omkring avhørene og at han senere gjorde henne til syndebukk. Flach og de andre i ledelsen i «Camp Eden» er blitt kommandert tilbake til Danmark av forsvarsminister Søren Gade, og til dansk TV sier obersten at han ikke kunne ha taklet saken annerledes.

Palestinerne var altså danske borgere, men da de sto oppe i situasjonen, tok de mistenkte irakeres parti. Det reiser helt sentrale spørsmål om lojalitet og brukbarhet hos personer fra området. Ledelsen for dansk forsvar burde kunnet forestille seg at noe slikt kunne skje, på grunn av den spesielle arabiske nasjonalisme og stolthet.

Den kjører for fullt på Al Jazeera.

Også norsk forsvar og politi ønsker fremmedkulturelle inn, men tilfellet i Irak viser at man bør vær klar over fallgrubene, selv om det ikke er populært å snakke høyt om det. Som Hommel sier: Vi snakker om fanger som kunne tenke seg å drepe danske soldater.

I siste instans kan det oppfattes som at hensynet til palestinerne/arabere/muslimer veier tyngre enn soldatenes sikkerhet. Det kan gi backlash i befolkningen.

– Utsatt for hevn

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂