Kommentar

Den danske etterretningsoffiseren Annemette Hommel ble torsdag dømt for å ha latt irakiske fanger i Irak stå på kne med rak rygg under forhør. Dette betegnes av retten som et grovt brudd på Genevekonvensjonen. Hun slipper likevel straff på grunn av uklare retningslinjer.

Annemette Hommel blev fundet skyldig i overtrædelse af militær straffelov § 27, stk. 1, ved groft at have tilsidesat sine pligter efter bl. a. Genèvekonventionen til at behandle beskyttede civilpersoner humant og med respekt og værdighed, idet hun med det formål at opnå oplysninger fra de tilbageholdte irakere i hvert fald under en del af udspørgningerne lod dem sidde i knæsiddende stilling med rank ryg, således at stillingen i et vist omfang blev fastholdt af de tilstedeværende militærpolitifolk, mens de tilbageholdte blev udspurgt og herunder betegnet med ærekrænkende udtryk.

Hommel kan ikke leve med dommen over henne, og har anket.

Dommen over Annemette HommelByrettens sammenfatning af dommen mod efterretningsofficer Annemette Hommel.