Ronald Reagan var en forhatt president sett fra den politiske venstresiden, og forblitt det. Kanskje det er dette hatet som gjør at NTB har sendt ut en «bakgrunn», i forbindelse med hans død, som ikke sier noe som helst positivt om mannen som var amerikansk statsleder i åtte år, men serverer en liste over skribentens personlige Reagan-antipati.

Under den tendensiøse og samtidig intetsigende tittelen «Ronald Reagans krigerske historie» skriver NTB at «Ronald Reagan var en krigersk president, og støttet også noen av de mest brutale diktatorer og regimer verden har sett.» Nekrologen utelater alt som ikke passer inn i bildet han ønsker å gi av Reagan, og nevner utrolig nok ikke Reagans store bidrag til avslutningen av den kalde krigen. Ikke en gang diktatorer får så ensidig sverting som Reagan gjør i denne «bakgrunnen».

Selv om USA under diverse presidenter har støttet diktaturer og bekjempet andre, tatt beslutninger som i ettertid framstår i dårlig lys, vil historien til alle tider vise til det samme. Det kalles realpolitik, og er ofte ikke pent. USA framstår uansett på ingen måte som den verste aktøren, selv om noen vil hevde det (ved å framstille USA som den eneste aktøren, og andre lands/lederes handlinger kun som reaksjon på USAs politikk).

Bedømmelsen av Reagan, og USAs utenrikspolitikk under Reagan, må ses i lys av det som nekrologen helt utelater, nemlig den kalde krigen, da den kalde konfrontasjonen innebar at mesteparten av den øvrige verden ble tvunget til å velge den ene eller andre siden.

Nekrologen tar med Iran-Contras-skandalen, som tross oppmerksomheten den vakte, var en begivenhet begrenset i tid og omfang, mens avspenningen mellom øst og vest, og avslutningen av den kalde krigen, var en ufattelig milepæl i verdenshistorien.

Samtidig er det dette som kanskje gjør Reagan så forhatt blant venstrepopulister. Gjennom dialog fikk han (og ikke minst en annen forhatt skikkelse, Margaret Thatcher) sovjetkommunistene inn på et politisk spor som førte den til endelige avslutningen av 2. verdenskrig, frihet for Øst- og Sentral-Europa, Baltikum og mange flere land som hadde lidd under det sovjet-kommunistiske åket i mange tiår. For venstrepopulistene var det kapitalismens seier over sosialismen.

Det er antagelig utilgivelig.