Gjesteskribent

I neste måned skal jeg på besøk til Tsjekkias hovedstad Praha, hvor jeg er blitt invitert for å tale til en gruppe tsjekkiske patrioter. Tsjekkerne er et frihetselskende folk. I anledning Ronald Reagans 100-årsdag i 2011 kalte de opp en gate i Praha etter denne store amerikanske presidenten og frihetsforkjemperen.

Denne omstendigheten minner meg om noe skammelig som skjedde i min hjemby Haag, hvor den nederlandske nasjonalforsamlingen og regjeringen holder til. Man leter forgjeves etter Ronald Reagans gate i Haag. Da noen i 2011 tok til orde for å kalle opp en gate i Haag etter Reagan, møtte forslaget sterk politisk motstand. Partiene til venstre, som det sosialdemokratiske partiet, de grønne og det liberale partiet D66, hevdet at det å navngi en gate til ære for Reagan «ikke ville være bra for byens image». Hele saken endte med et skammelig politisk kompromiss. I fjor ble en kort strekning av en lokal sykkelsti oppkalt etter Reagan og Gorbatsjov.

Denne lille historien er en indikasjon på forskjellen mellom Øst- og Vest-Europa. Vi kan se den samme forskjellen i de styrende elitenes innstilling til islam, den nye totalitarismen som truer dagens Europa. Politiske ledere i øst motsetter seg islam. I vest overgir de seg.

Islam har allerede fått sterkt fotfeste i Vest-Europa. Gatene der minner nå om Midtøsten, med hodeslør overalt. Deler av Vest-Europa, som Schilderswijk-distriktet i Haag, Molenbeek-bydelen i Brussel, banlieuene (forstedene) i Paris, Birmingham i Storbritannia, Rosengård-området i Malmö og mange andre steder, er blitt arnesteder for islamsk undergraving.

Islams totalitære natur kan ikke benektes. Befalingen om å drepe og terrorisere ikke-muslimer står i Koranen. Islams profet Muhammed var massemorder og pedofil. De som forlater islam, fortjener angivelig å dø. Og alle som kritiserer islam og avslører hva den egentlig sier, ender som meg opp på en islamsk dødsliste.

I løpet av de siste tiårene har islam kommet inn i Vest-Europa sammen med millioner av innvandrere fra islamske land. Nå ønsker EU å fordele innvandrere fra den tredje verden på alle de 28 EU-landene. Nasjonene i Sentral- og Øst-Europa avviser unionens planer om å pålegge alle EU-land permanente, obligatoriske flyktningkvoter. De advarer om utvanningen av sin identitet, som ikke er islamisk, men jødisk-kristen og humanistisk – forankret i arven fra Jerusalem, Aten og Roma, ikke fra Mekka.

Ungarns statsminister Viktor Orbán har stemplet EUs innvandringsvennlige agenda som et middel til utryddelse av Ungarns kultur og kristne identitet.Tsjekkias president Miloš Zeman er en frittalende motstander av innvandring og islamisering av Tsjekkia. Slovakias statsminister Robert Fico har sagt at «islam ikke har noen plass i Slovakia», og han advarer om at «innvandrere forandrer vårt lands karakter». Polens statsminister Beata Szydło forsvarer hardnakket Polens avvisning av EU-pålagte innvandringskvoter. «Vi kommer ikke til å delta i denne galskapen», sier hun. I Øst-Europa opplever partiene som er imot islamisering og masseinnvandring økt folkelig støtte.

Motstanden vokser også i vest. I år har vi sett at mitt parti, Frihetspartiet (PVV), er blitt nest størst i Nederland. Dette er en stor prestasjon i et land med 13 partier i parlamentet. I Frankrike gikk Marine Le Pen til andre runde i presidentvalget, og partiet hennes, Front National, fikk flere stemmer enn noensinne. I Østerrike ble FPÖ det nest største partiet. I Tyskland klarte patriotene i AfD å komme seg inn i Forbundsdagen.

De politiske elitene i vest gjør imidlertid alt de kan for å holde valgvinnerne borte fra makten. Sist måned ble en ny regjeringskoalisjon dannet i mitt land, Nederland, bestående av ikke mindre enn fire partier. Fordi de standhaftig nektet å snakke med PVV, brukte den politiske eliten sju måneder på å sette sammen en koalisjon, hvilket er rekord. De foretrakk å ta inn D66, partiet som hadde nektet Ronald Reagan en gate i Haag, men likevel klarte de bare å danne en regjering med et flertall på bare ett enkelt mandat i parlamentet.

Demokratiene i den vestlige delen av Europa er blitt undergravd. De har ikke lenger som mål å gjøre som folket vil. Tvert imot gjør den politiske eliten ofte det stikk motsatte. Våre parlamenter fremmer en politikk for åpne dører som flertallet i befolkningene forkaster. Våre myndigheter selger ut suvereniteten til EU, i strid med folkeviljen. De som styrer oss, ønsker enda mer islam velkommen, selv om et flertall i befolkningene motsetter seg det.

Demokratiene våre er blitt falske demokratier. De er flerpartidiktaturer som styres av grupper av etablerte partier. De hestehandler, og selger ofte unna prinsippene de er blitt valgt på. De etablerte partiene kontrollerer alt, ikke bare politikerne på lønningslistene, men også de øverste tjenestepersonene i forvaltningen og hovedstrømsmediene – ja, selv domstolene. Partier som mitt blir utelukket fra koalisjonsforhandlinger. De kaller oss «populister» fordi vi står for det folket vil ha. De trekker oss sågar for retten.

For tre tiår siden var landene i Sentral-Europa vitne til en fløyelsrevolusjon: en demokratisk, politisk og fredelig revolusjon. Folk tok til gatene. De bestemte seg for at nok var nok. Takket være fløyelsrevolusjonen har de i dag ledere som virkelig representerer folket, og som ikke er redd for å stå opp for sine nasjoner og deres identitet.

Vi i Vest-Europa har mye å lære av fløyelsrevolusjonen i øst. Vi har også et presserende behov for å gjøre det klart at nok er nok. Også i Vest-Europa er det på tide å tørke ut sumpen og fordrive eliten fra makten – fredelig og demokratisk, men grundig. Vi må gjøre våre såkalte demokratiske systemer virkelig demokratiske igjen. De politiske aktørene bør ikke lenger bare være profesjonelle politikere. Krisen er eksistensiell. Det er på tide at alle menn og kvinner gjør sin plikt, for det er våre nasjoners overlevelse som står på spill.

Vi må også gjøre det særdeles klart at vi ikke lenger vil være med på ledernes vanvittige salg av landet vårt til EU-institusjonene i Brussel, eller på EU-elitens vanvittige salg av verdensdelen vår til masseinnvandringen og islam. PVV vil derfor demonstrere i gatene i Rotterdam den 20. januar. Vi må vise at Europas gater er våre gater, at vi vil fortsette å være dem vi er og hva vi er, og ikke vil la oss kolonisere av islam. Europa tilhører oss!

 

Opprinnelig publisert hos Gatestone institute den 26. november 2017.

 

Kjøp Kent Andersens bok her! Finnes også som E-bok.