Forfatter: Paul Grøtvedt

Helhetsinntrykket av årets Høstutstilling tyder på ingen måte om fornyelse. Det er ikke lenger progresjon og overskridelse som preger verkene, bare stagnasjon og forvirring. Avantgardens drøm om permanent, kunstnerisk fremskritt er blitt et mareritt av stivnede påfunn.

Les Mer...

Kunstkritikken er i krise. Kritikere må forholde seg til publikum, og hvordan engasjere publikum i noe meningsløst? Man har destruert tradisjonen og historien og befinner seg i et lufttomt rom. Menneskets drøm om den totale frihet ender i nihilisme.

Les Mer...

Nå er jeg ennå ikke død og heller ingen ukyndig fagmann på fargens område, eller de maleriske dybder, men blir stående ganske stum og uengasjert over tegningene og maleriene til den finske kunstneren Nina Roos

Les Mer...

Det er noe hverdagslig og virkelighetsnært over Tor-Arne Moens billedverden. Han har ikke hengt seg opp i en bestemt motivkrets, men blinker ut noe iøynefallende og malerisk utfordrende hvor han er, enten det mennesker og dyr, natur og bygninger eller biler og fly.

Les Mer...

«Kunsten er fri» fastslo de to forfatterne Vigdis Hjort og Rebolledo Pedersen, da de forleden dro i gang kunstneraksjonen «Fanen heller!»

Les Mer...

Kunstbegrepet er i dag tømt for mening. Men kunsten utspiller seg i institusjoner som bygger på det tradisjonelle kunstbegrepet. Det gir illusjonen om kontinuitet. Hvis publikum forsto hvor destruktivt radikal dagens kunst er, ville de gyse. Kunst som hyllest til nihilismen er antikunst.

Les Mer...

I Henrik Kleppe Worm-Müllers billedverden synes det å ligge en grunnfestet fortidsinteresse. Det gjelder ikke bare i skildringen av forgangne tiders bebyggelse og hverdagsliv, men også i hans fotobaserte maleri, som gjennom kopiering av gamle arkivbilder gir ham tilgang på tematisk materiale.

Les Mer...

Stadig flere kunstnere beveger seg ut i naturen og den umælende delen av skaperverket. Sivilisasjonen og det urbane livet gir ikke så mye mening lenger, og himmelrommet er øde og tomt, bortsett fra atmosfæren da, som er stappfull av skumle gasser.

Les Mer...

Alle vet at den norske stats pengemaskin er basert på enorme oljeinntekter, som nå under klimakrise og global oppvarming må nedbygges. Om pengene ikke er giftige, er de i et bærekraftig perspektiv både umoralske og samfunnsnedbrytende.Hvor står norske kunstnere i denne klimaklemma?

Les Mer...

Fredrik Værslevs siste formalistiske sprell på gallerifronten, er som konseptuell interiørmaker i Kunstnerforbundets overlyssal. Konseptet er tuftet på Kunstnerforbundets 100-årige historie, fra den gang overlyssalen ble innviet.

Les Mer...