Forfatter: Paul Grøtvedt

I samarbeidsavtalen med Fredriksen-døtrene går Nasjonalmuseet så langt at de stiller fire av sine ansatte eksperter til rådighet når døtrene skal gjøre nye privatinnkjøp på det internasjonale kunstmarkedet. Dette er helt i strid med Nasjonalmuseets faglige forpliktelser overfor egen institusjon, staten som arbeidsgiver og tilliten i befolkningen.

Les Mer...

Ikke før er samarbeidsavtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen-døtrene i boks, så kommer meldingen om at Silomuseet i Kristiansand har finansieringen klar for å bygge et museum som skal huse kunstsamlingen til milliardæren Nicolai Tangen. Silomuseet er prosjektert til å koste 650 millioner, iberegnet lån og noen hundre millioner i støtte fra offentlige pengebinger.

Les Mer...

Cecilie og Kathrine Fredriksen har inngått en svært fordelaktig avtale med Nasjonalmuseet: Museet stiller sin ekspertise til rådighet for innkjøp av kunst som Fredriksen eier, men stilles ut i et eget rom i museet. Avtalen løper i ti år. Verdistigningen tilfaller Fredriksen.

Les Mer...

Boligbygging og byutvikling i kystbyer og landkommune har mer karakter av arkitektonisk forsøpling enn kulturell berikelse. Arkitekter og utbyggere synes å være skjønt enige om at estetikken er et tilbakelagt stadium, og i spann med politikerne så høvler de også vekk det som er igjen av historisk verdifull bebyggelse. I Tønsberg har fremskrittet gått helt over styr.

Les Mer...

Å fylle sten med ånd er noe av det vanskeligste en kunstner kan gi seg i kast med. På sitt beste lykkes Fredrik KB med det. Men han er fortsatt underveis i både formgivning og tematikk.

Les Mer...

Det er sjelden å se en så banal og uprofesjonell maleriutstilling som den Galleri Haaken på Tjuvholmen nå gir fritt spillerom. Christoffer Fjeldstad har faktisk mønstret der flere ganger, uten synlige forbedringer. Man får inntrykk av at Fjeldstad aldri har forlatt barnehagestadiets lek med former og farger.

Les Mer...

Verden består ikke lenger av nasjonalstater med egne kulturtradisjoner, men må nå underordne seg kravene fra en totalitær skremselspropaganda basert på undergangs- tenkning og antisivilisasjon.

Les Mer...

Terje Risbergs bilder er fascinerende, og det er mange av dem i Kunstverket Galleri. Med tanke på at motivene er av det enklest mulige slaget, et bilvrak i et øde og tomt landskap, har kunstneren skapt en fortettet fylde av skjønnhet og undergang. Man kan si at det er en død i skjønnhet.

Les Mer...

I Tegnerforbundets lokaler har to kvinnelige kunstnere demonstrert sin profesjonalitet på høyst forskjellig måte. De er tegnere til fingerspissene, men både teknisk og tematisk skaper de helt ulike formuttrykk. som det er all grunn til å merke seg.

Les Mer...

Vebjørn Sand påpeker at kunstnere som maler på klassisk figurativt vis aldri får stipendier eller offentlige oppdrag. Hva vil kulturministeren gjøre for å motvirke en slik diskriminering, spør Silje Hjemdal (FrP).

Les Mer...