Document fikk avslag på søknad om pressestøtte. Avslaget bygger på en teknikalitet: Avisen må ha fungert etter kravet om at mer enn halvdelen av opplaget selges gjennom abonnement i et helt kalenderår. Siden Document startet sin abonnementsordning i mars 2021, er ikke kravet om et helt kalenderår oppfylt, ifølge Medietilsynet.

Vilkårene må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår før tilskudd ytes, jf. § 3 annet ledd. Document.no startet abonnementsordning først i mars 2021, og har dermed ikke tatt betalt for det redaksjonelle innholdet i hele kalenderåret.

Dermed vurderer ikke Medietilsynet resten av søknaden.

Ettersom de objektive vilkårene knyttet til betaling av redaksjonelt innhold og at minst halvparten av opplaget er solgt i abonnement gjennom minst ett kalenderår, jf. forskriften § 3 nummer 4 og nummer 5, må være oppfylt for at mediet skal være støtteberettiget, og det er klart at søkeren ikke oppfyller dette, har Medietilsynet ikke vurdert om søkeren oppfyller de øvrige vilkårene for produksjonstilskudd i §§ 4 til 8.

Document tar beslutningen til etterretning.

Da vi innførte abonnement, åpnet det seg også en mulighet for å søke om pressestøtte. Vi trenger litt tid til å studere avslaget nøyere.

 

Se Doc-TVs «Bør Document få pressestøtte?»

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.