Vi har i dag mottatt beskjed fra Medietilsynet om at Document har fått innvilget produksjonstilskudd.

Selskapet Document AS har søkt om tilskudd til nettavisen Document.no som et nasjonalt nisjemedium. Søknaden er vurdert på bakgrunn av forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Medietilsynet har kommet til at vilkårene i forskriften for å kunne få produksjonstilskudd er oppfylt.

Document AS (Document) får utbetalt et samlet tilskuddsbeløp for 2023 på 2 892 775 kroner.

Det kommer utfyllende informasjon om dette senere i dag. Vi ville bare at dere trofaste abonnenter, lesere, lyttere og seere skulle få høre det fra oss først!

Pressestøttebeløpet vil utgjøre omtrent 16 prosent av våre totale inntekter i 2023.  Det er en bonus som er langt under hva abonnements- og donasjonsbeløpene utgjør.

 

NB!

Det ser ut til å være noen misforståelser om tildeling av pressestøtte. Vi ble innvilget støtten på bakgrunn av publiserte artikler i 2022. Det er ikke noe krav fra Medietilsynet om at vi må endre på noe som helst av det vi skriver og publiserer i fremtiden. Vi fortsetter akkurat som før, bare med litt bedret økonomi, som gir oss anledning til å utvide staben og lage en enda bedre nettavis, bedre tv og bedre radio. Dere kan stole på at vi har vår integritet i behold.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.