Kjære lesere

Vi har gjort en liten endring i menyen på siden. Hvis du er en ivrig leser av våre frigitte plussartikler, så kan du finne dem under “Tidligere artikler”.

 

Mens jeg har deg her: Hvorfor ikke benytte anledningen til å kjøpe abonnement?

Document er i stor fremgang mens andre nettaviser sliter og må si opp ansatte. I løpet av november har vi fått både pressestøtte og blitt nominert til gaselle-bedrift for femte år på rad. Dette har ikke kommet av seg selv. Vi har jobbet hardt i mange år for å nå ut til den norske befolkningen med ekte, seriøse konservative nyheter.

Det var mange kriterier som skulle oppfylles for å få pressestøtten. Det er derfor en glede å fortelle at vi ikke har justert på noe som helst, vi produserte artikler i løpet av 2022 akkurat som vi alltid har gjort. Vi skrev og publiserte hele 10.259 artikler i fjor. Det er mange artikler med tanke på hvor liten Documents redaksjon faktisk er. Våre journalister er både dyktige og produktive.

Medietilsynet jobber i samarbeid med Høgskulen i Volda (HVO) som skrev en rapport på 53 sider om Documents publiserte artikler i 2022. Vårt innhold ble gransket med lupe av Medietilsynet. De skrev blant annet i sin egen rapport:

HVOs analyse av den tematiske sammensetningen i Document.no støtter opp om funnene i Medietilsynets analyse, og konkluderer med at hele 94 prosent av stoffet ligger innenfor de demokratisk relevante temakategoriene. Dette er en høy andel, også sammenlignet med de tolv nasjonale riksdekkende aviser innenfor produksjonstilskuddsordningen. Analysen viste at 33 prosent av artiklene i Document.no handlet om samfunnsutvikling og -utfordringer, 33 prosent politikk og organisasjonsliv, ti prosent politiarbeid og rettsvesen, ni prosent næringsliv og økonomi, seks prosent kunst, kultur og litteratur, tre prosent naturhendelser og ulykker og én prosent folkeliv og begivenheter.

HVO noterte seg at 94 prosent av våre nyhetsartikler viser til eksplisittes kriftlige kilder og skrev at vi skilte oss positivt ut i det norske mediebildet:

Skriftlige kilder er også en viktige i journalistisk arbeid. Vi har derfor registrert Documents bruk av slike. Vår kartlegging viser en omfattende bruk av skriftlige kilder. Hele 94 prosent av nyhetsartiklene viser til eksplisitte skriftlige kilder. Hvis vi ser på kildebruk samlet sett, finner vi at det i kun fem prosent av artiklene ikke oppgis noen kilder overhodet. Her skiller Document seg positivt ut, også i alminnelig norsk journalistisk sammenheng.

Et par lesere uttrykte bekymring for at Document nå kunne bli oppkjøpt og med det få klørne våre klippet. Men vi kan ikke kjøpes opp. Hans Rustad donerte 51 prosent av aksjene til Venneforeningen Document som dermed alltid vil ha det kontrollerende eierskapet. Styret i Venneforeningen Document består av Hans Rustad, Johan Haga, Hanne Tolg, Christian Skaug og Kjell Skartveit. Foreningen kan verken kjøpes eller bestikkes. Document er på trygg grunn.

Pressestøtten skal brukes fornuftig og forsvarlig og på en slik måte at vi aldri blir avhengige av den for å få det til å gå rundt. Den utgjør ikke så mye av våre totale inntekter. Det er abonnementsinntektene og donasjonene som er vårt livsgrunnlag. Og slik må det fortsette å være.

Det var nok noen som trodde at vi skulle miste mange abonnenter etter at vi gikk ut med nyheten om pressestøtte. Men igjen viser dere lesere at dere stoler på oss. Vi opplever at terskelen for å kjøpe abonnement er blitt senket: Vi har fått flere abonnenter! Dette vitner om en fremtid med vekst og fremgang for Document.

Du har kanskje tenkt på det, men ikke gjort det, så vi vil gjerne oppfordre deg til å bli med oss på veien videre.

Kjøp abonnement!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.