Pressestøtten er på 313 millioner og de har også mva-fritak, noe som utgjør nær to milliarder. Formålet er å ivareta mangfold, men avisene løper i flokk som om det var én og samme redaksjon.

Pressestøtte heter egentlig produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og skal bidra til et mangfold av aviser over hele landet. Tilskuddet forvaltes av Medietilsynet og er rettet mot økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag. Tilskuddsordningen likestiller papiropplag og digitalt opplag. De viktigste er at publikasjonen har et nyhets- og aktualitetspreg, har en ansvarlig redaktør, tar betalt fra leseren og selger mesteparten av opplaget til abonnenter. Videre settes det krav til opplagets størrelse og hvor ofte mediet kommer ut.

Pressestøtten ble innført for snart 50 år siden og hadde som hensikt å hjelpe b-aviser og lokalaviser. Den gang de måtte trykke og distribuere, men i dag er det bare å trykke «enter» og hele bygda nås, så faren for avisdød er definitivt over. Så lenge det er etterspørsel vil det også være et tilbud. Om én nedlegges så vil det dukke opp en ny. Tidligere visste en ikke hva de andre skrev før avisen var på gata. Den gangen da Aftenposten var til høyre og Arbeiderbladet til venstre. Men i dag virker det som samme avis. Journalister løper i flokk og dette gjelder ikke bare Norge, det fikk vi se under presidentvalget i USA.

Pressestøtten skaper usunne aviser. De må ha balanse i budsjettet og underskudd bør ikke finansieres av skattebetalere. Det blir en sovepute og det øyeblikket de sier stopp, så er det kroken på døra. Dagspressens opplag synker og annonseinntektene har falt med 25 % på ett år, det er en utvikling som ikke kan reverseres.

Men det er to som øker: Finansavisen og Klassekampen. De lager begge gode produkter og vinner kunder. Klassekampen har en omsetning på 130 millioner, et overskudd på 2,2 og får nær 40 millioner fra skattebetalerne. Det er halvparten av lønnskostnadene, de andre utgiftene er konstante, trykk, distribusjon og kontor. Det betyr at pressestøtten bidrar til at kunden får varen til halv pris og dét på bekostning av de andre.

Det nye er plattformnøytral pressestøtte. Nå er det ikke bare papir, men også digitalt. Avisenes inntekt har til nå vært trykk, de har ingen lønnsom modell på nett og pressestøtten har fått dem til å unngå utvikling. Noen har forsøkt betalingsmur, men de taper mot gratis innhold. For å oppnå plattformnøytral pressestøtte må de ha en betalingsmur. Ideen er å skape inntekter på nett, sånn sett er ideen god, kvalitet koster og folk trenger lønn. Men blir det en overgangsfase eller en ny sovepute.

Det er 244 aviser her i landet og de har et opplag på 2,2 millioner. Nesten alle er eid av noen få store aktører: Schibsted 28 %, Amedia 24 %, Polaris Media 9,7 % og Mentor Media og de har delt markedet seg imellom. Men det er to uavhengige: Klassekampen og Nationen. Av millionene som utdeles får de største mest – Vårt land (41 millioner, opplag 22900 ), Klassekampen (39, 21600), Dagsavisen (37, 20500) og Nationen (23, 13000). Det blir i snitt 1800 i året per avis, noe som tilsvarer halvparten av et årsabonnement.

Mentor Medier er gamle Vårt Land. De eier blant annet Dagsavisen og håver inn nær 100 millioner i pressestøtte. Den tidligere sjefen stakk 18 millioner i lomma og forsvarte seg med at det ikke var pressestøtte – det var andre penger. Formålet er hjelpe nummer 2-aviser med svak økonomi, men konsernet hadde et overskudd på 26,5 millioner og Vårt Land sto for halvparten, ikke verst når de får 40 millioner i pressestøtte. På tross av et overskudd på 13 millioner så blir de ansatte sagt opp, Vårt Land skal spare 5 millioner i år og fem til neste år. De utgir også Dagsavisen Fremtiden, Moss Dagblad og Rogalands Avis.

Nationen mottar 13 millioner og eies av Tun Media, som igjen eies av Tine, Norges Bondelag og Nortura. De hadde et overskudd på 10 millioner og har 36 millioner i banken.

Schibsted er størst med en markedsandel på 28 %. De omsetter for 15 milliarder og har 7000 ansatte i 30 land, de eier også 30 % av Polaris Media og avisene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Ingen av dem får pressestøtte, men de nyter godt av mva-fritak. VGs omsetning falt i første halvår i 2015 med 92 millioner, men likevel leverte de et overskudd 64 millioner. Det på grunn av nedbemanning og kostnadskutt. Konsernet ser utviklingen i avisene og oppsigelsene kommer i forkant, det forsvinner en haug med jevne mellomrom.

Amedia er nest størst med en markedsandel på 24 %, de eier rundt 80 aviser, har 3500 ansatte og omsetter for 4 milliarder. I 2014 fikk de et underskudd på 231 millioner, men med bruk av sparekniven snudde de minus til pluss og endte med et overskudd i 2015 på 178 millioner. Selv om totalopplaget falt fra 556 000 til 490 000. Det er gamle A-pressen og Edda Media, de var eid av LO og Telenor, men ble i år overtatt av Sparebankstiftelsen DNB og lagt i en egen avis-stiftelse. Avisene er praksis selveiende.

Polaris Media har en markedsandel på 9,7 % og omsetter for rundt 1,7 milliarder. På grunn av fallende inntekter, da særlig annonser, må de spare 300 millioner og oppsigelsesvarsler er sendt ut. De eier 30 aviser, blant annet Adresseavisen, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke. Den største eieren er Schibsted med 30 %.

Dagbladet mottar ikke pressestøtte, men har mva-fritak. Eierne slaktet avisen, de puttet 600 millioner i lomma og solgte restene til Aller Media. Et bladforlag som blant annet utgir Se og Hør, de har forsøk å få mva-fritak og argumentet var at de konkurrerte med løssalgspressen, de forsøkte seg med til litt nyheter og holdt tilbake mva, men de tapte mot myndighetene. Med kjøp av Dagbladet så får Se og Hør mva-fritak og de har slått sammen redaksjonene.

Pressestøtten er også penger som forsvinner inn i systemet. Avisene kjøper IT, administrasjon og regnskap av konsernet. Våre skattepenger blir ikke lagt ut på anbud, det er internfakturering og de reelle kostnadene blir ikke transparente.
Medietilsynets oversikt – aviser som mottar pressestøtte.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.