Innenriks

Helge Simonnes er redaktør for Vårt Land. Før årsslutt var han også direktør for Mentor Medier som i tillegg til Vårt Land eier Dagsavisen, Rogaland Avis, Programbladet, den svenske avisen Dagen og noe flere mindre selskaper.

De tre første avisene mottar pressestøtte for titalls millioner hvert år. Uten den ville avisene forsvunnet fra markedet.

Verdiene på aksjene i Mentor Medier er derfor pumpet opp gjennom statsstøtte. Uten den ville de falle som en sten.

Nå har Simonnes solgt seg ut av Mentor Medier og kan innkassere en gevinst på pene 11 millioner kroner.

Verdivurderingen priser Mentor Medier til hele 273 millioner kroner, kunne Dagens Næringsliv fortelle mandag.

Til sammenligning prises NHST Media Group som eier blant annet Dagens Næringsliv til 175 millioner basert på siste omsetning av aksjen. Dagbladet ble for to år siden solgt til Aller for under 300 millioner kroner.

Dagens Næringslivs verdi har substans. Den er bygget på markedsverdier. Mentor Mediers verdi er bygget på politiske vedtak, og således usikre. Dessuten har de en moralsk side: Hvordan føles det å innkassere 11 millioner på noe som til syvende og sist er hentet ut av skattebetalernes lommer?

helge.simonnes

foto: Vårt Land er en moralsk avis. Forventningene til redaktøren av en slik avis er tilsvarende høyere. Kristne har satt moralen over pengene. Det er ingen lov mot å være smart og se muligheter. Men Helge Simonnes nedsalg av aksjer i selskapet han jobber for, er så smart at det har en bismak. Verdien er pumpet opp av statssubsidier, uten dem ville utbyttet vært et helt annet enn 11 millioner.

En detalj er at verdivurderingen av selskapet ble gjort etter at salget var godkjent av generalforsamlingen. Reglene sier at rekkefølgen skal være omvendt. Generalforsamlingen skal vite hva verdivurderingen går ut på.

Siden verdiene skyldes politiske beslutninger, f.eks. foreslo Høyre-statsråden opprinnelig å kutte pressestøtten – da kunne verdien falt  – vil vurderingen måtte baseres på skjønn. Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at støtten forandres?

Det var Kjelstrup Wiggen Consulting som verdivurderte Mentor Medier.

Simonnes har tidligere gjort seg bemerket ved å drive privat aksjehandel ved siden av å være redaktør. I den doble rollen hadde han for et par år siden 1,8 mill. i årslønn.