Ingen av opposisjonspartiene støtter kulturdepartementets forslag om et kronetak på 40 millioner per avis i pressestøtte. Opposisjonen stopper dermed et første spede skritt for å redusere pressestøtten.

Senterpartiet var siste parti som behandlet saken på sitt gruppemøte i dag, og Marit Arnstad forteller at også de går mot forslaget om et kronetak.

– Senterpartiet går for et dynamisk tak, og så vidt vi ser det betyr det et flertall for et dynamisk tak i Stortinget, sier Arnstad.
– Hvorfor går dere for denne løsningen?
– Vi mener det er svært viktig med tilstrekkelig meningsmangfold og konkurranse i de store byene, og et statisk tak vil først og fremst ramme viktige meningsbærende aviser.

Det var den rødgrønne regjeringen som opprinnelig foreslo et tak på pressestøtten. Vi skal derfor merke oss APs linje som opposisjonsparti og huske kulturminister Thorhild Widveys kommentar

– Det er interessant å merke seg at Arbeiderpartiet også her mener noe annet enn det de selv foreslo da de satt i posisjon. Det er betegnende for Arbeiderpartiet i opposisjon at de later til å være mer opptatt av å være uenige med regjeringen, enn av å utvikle politikken. Det er ikke det de fleste av oss forbinder med konstruktiv opposisjon, som de har hevdet de skal være.

Dagsavisen og Vårt Land er i dag de eneste avisene som får mer enn 40 millioner i produksjonsstøtte. Ikke rart Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land, er glad for at kulturministeren ikke får gjennomslag for å sette tak på pressestøtten.

Det kan være verdt å minne om at ukeavisen Norge I DAG , mistet sin beskjedne støtte på drøyt 1,3 millioner kroner under kulturminister Trond Giske. Man kunne visst ikke tåle en kristen og pro-israelsk opposisjonsavis i dette landet. Og slik blir dikterens ord så sanne enda en gang. For man tåler så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv.

 

Vårt Land: Opposisjonen redder pressestøtten